View Notice

LITB-2018-9141019 Steel pipes for Pokrovsk regional production department of CE Voda Donbasa
Procurement Process :ITB - Invitation to bid
Office :UNICEF - UKRAINE
Deadline :30-Jul-18
Posted on :12-Jul-18
Development Area :WATER SUPPLY (POTABLE)WATER SUPPLY
(POTABLE)
Reference Number :48020
Link to Atlas Project :
Non-UNDP Project
Documents :
LITB-2018-9141019
LITB-2018-9141019 (ukr)
Annex B (Specification in Ukrainian_9141019)
ANNEX C - VENDOR REGISTRATION FORM
Overview :

CLARIFICATION:

 

Please kindly note that all prices regarding LITB-2018-9141019 should be provided in UAH net (excluding VAT). There is mistake in English tender form under each item: “USD net amount _______”. Please read correctly as “UAH net amount________”!

 

____________

УТОЧНЕННЯ:

 

Звертаємо Вашу увагу на  те, що всі ціни щодо тендеру LITB-2018-9141019 мають бути надані у гривні нетто (без ПДВ). У англомовній тендерній формі допущено помилку - під кожною позицією зазначено «у доларах США без ПДВ________». Просимо читати вірно як « у гривнях без ПДВ ________».

UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF)
Invitation to Bid (LITB) – reference LITB-2018-9141019

Subject: SO 20201580 – Steel pipes for Pokrovsk regional production department of CE Voda Donbasa

Date: July 10, 2018
Expires on: July 30, 2018 at 15:00 Kyiv time

Address for Bids delivery: the sealed envelope with your BID FORM (completed, signed and stamped BID FORM (pages 3-6); income Statement/Profit and Loss Statement (mandatory); balance Sheet (mandatory); registration Certificate (copy); only companies (or at least the lead entity in case of joint venture/consortium/association) which are duly registered in Ukraine are eligible for submitting the proposals to this tender; reference letters (with confirmation that during recent 2 years minimum 3 contracts were successfully completed and delivered); please also indicate year of contract’s issue, client’s name and contacts; licenses and VAT Registration Certificate (copy)/Single tax payer (if applicable); statement of cash flows if available; statement of changes in shareholders’ equity if available; report from the external auditor, if available; notes to the financial statements, if available; example of a conforming certificate; sanitary-hygienic certificated; certificates on quality management systems; technical passport (if applicable) in a sealed envelope with the quotation number (LITB-2018-9141019) shall be delivered to tender box placed in UNICEF office at 28 Institutska Str. by 15:00 of Monday 30.07.2018.

See attached files:

-          LITB-2018-9141019

-          LITB-2018-9141019 (ukr)

-          Annex B (Specifications in Ukrainian)

-          Annex C (VENDOR MASTER REGISTRATION TEMPLATE FOR GSSC)


UKRAINIAN VERSION:
ПРЕДСТАВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ФОНДУ ООН (ЮНІСЕФ)

ЗАПИТ ЩОДО ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ В УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ (ЗЗУТ) - посилання LITB-2018-9141019

Предмет: SO 20201580 – сталеві труби для Покровського районного виробничого відділу КП Вода Донбаса

Дата: 10 липня 2018 року
Дата закриття запиту: 30 липня 2018 року о 15:00 за київським часом

Адреса для надсилання Тендерної Пропозиції: Заповнена підписана та пропечатана ФОРМА ЗАЯВКИ (Заповнена підписана та пропечатана ФОРМА ЗАЯВКИ (сторінки 3-6 тендерної форми англомовної версії); звіт про фінансові результати ( Форма № 2) (обов’язково); бухгалтерський Баланс підприємства (Форма № 1) (обов’язково); сертифікат реєстрації компанії (копія); лише ті компанії (або, принаймні, провідна юридична особа у випадку спільного підприємства / консорціуму / об'єднання), які належним чином зареєстровані в Україні, можуть подавати пропозиції на цей тендер; рекомендаційні листи (мають містити підтвердження того, що протягом останніх 2х років було успішно виконано умови та доставлено товари мінімум з 3х контрактів; будь-ласка, вкажіть рік підписання контракту, типи продукції, ім’я/назву клієнта та його контактні дані; ліцензії та свідоцтво платника ПДВ / єдиного податку (копії), якщо є; звіт про рух грошових коштів. ( Форма № 3), якщо є; звіт про зміни у власному капіталі акціонерів, якщо є; аудиторський звіт (зовнішній), якщо є; примітки до фінансової звітності, якщо є; приклад сертифіката відповідності; сертифікат санітарно-гігієнічної відповідності; сертифікати про системи управління якістю; технічний паспорт, якщо є) із надписом LITB-2018-9141019 необхідно доставити у відділ операцій ЮНІСЕФ на адресу вул. Інститутська, 28, 01021, Київ, Україна і покласти в тендерну скриню (біля охорони всередині приміщення) до 15:00 год. 30.07.2018.

Див. прикріплені файли:

-          LITB-2018-9141019

-          LITB-2018-9141019 (ukr)

-          Annex B (Specifications in Ukrainian)

-          Annex C (VENDOR MASTER REGISTRATION TEMPLATE FOR GSSC)