View Notice

LITB-2018-9140869 LTA for Individual Education Kits A (I-IV grades) & B (V-XI)
Procurement Process :ITB - Invitation to bid
Office :UNICEF - UKRAINE
Deadline :21-Aug-18
Posted on :12-Jul-18
Development Area :OTHER
Reference Number :48021
Link to Atlas Project :
Non-UNDP Project
Documents :
UNICEF Invitation to Bid – 9140869 – LTA for Individual Education Kits
UNICEF Invitation to Bid – 9140869 – LTA for Individual Education Kits (translation)
Annex A (General Terms and Conditions of Contract_Goods)
Annex B_Specifications in Ukrainian_9140869
Annex C (Vendor Master Registration Template for GSSC)
UNICEF Invitation to Bid – 9140869 – LTA for Individual Education Kits_amended
UNICEF Invitation to Bid – 9140869 – LTA for Individual Education Kits (translation)_amended
Annex B_Specifications in Ukrainian_9140869_amended
Overview :

Dear Supplier,

 

Please be kindly informed that Submitting deadline was extended till 15:00 August 21, 2018 due to changes in LITB form:

 • Purchase quantity breakdown was added to each item (1-99, 100-999 etc.)
 • Description of backpacks was amended

Please kindly find amended LITB form, it’s translation and amended Annex B attached.

Шановний Постачальнику,

Доводимо до Вашого відома, що строк подачі пропозицій було продовжено до 21 серпня 2018 у зв’язку із внесенням змін до LITB форми, а саме:

- щодо кожної позиції було додано градацію залежно від кількості замовлених наборів (1-99, 100-999 і т.д.)

- було внесено зміни до опису рюкзаків

У додатку - оновлена LITB форма, її переклад та оновлений Додаток В.

_________________________________________________________________________________________

 

Dear Supplier,

Please be kindly informed that Submitting deadline was extended till 06 August 2018 due to changes in LITB form:

 • Purchase quantity breakdown was added to each item (1-99, 100-999 etc.)
 • Description of backpacks was updated

Updated LITB form will be posted till COB on Monday, July 30, 2018!

_________________________________________________________________________________________

Шановний Постачальнику,

Доводимо до Вашого відома, що строк подачі пропозицій було продовжено до 06 серпня 2018 у зв’язку із внесенням змін до LITB форми, а саме:

- щодо кожної позиції було додано градацію залежно від кількості замовлених наборів (1-99, 100-999 і т.д.)

- було внесено зміни до опису рюкзаків

Оновлена LITB форма буде опублікована до кінця робочого дня у понеділок, 30 липня 2018 року!

UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF)
Invitation to Bid (LITB) – reference LITB-2018-9140869

Subject: LTA for Individual Education Kits A (I-IV grades) & B (V-XI)

Date: July 10th, 2018
Expires on: July 27, 2018 at 15:00 Kyiv time

Address for Bids delivery: the sealed envelope with your BID FORM (the completed, signed and stamped BID FORM (pages 3-8); the income statement/profit and loss statement (mandatory); the Balance sheet (mandatory); registration certificate (copy); 3 reference letters (with confirmation that during recent 2 years minimum 3 contracts were successfully completed and delivered (please also indicate year of contract’s issue, client’s name and contacts); Licenses and VAT Registration Certificate (copy)/Single tax payer (if applicable); Statement of cash flows if available; Statement of changes in shareholders’ equity if available; the report from the external auditor, if available; notes to the financial statements, if available; copy of documents certifying quality and safety of the goods (Every item and element is required to meet the quality standards DSTU, GOST, TU etc)) in a sealed envelope with the quotation number (LITB-2018-9140869) shall be delivered to tender box placed in UNICEF office at 28 Institutska Str. by 15:00 of Friday 27.07.2018.

See attached files:

 • Annex A – General Terms and Conditions of Contract Goods
 • Annex B (Specifications in Ukrainian_9140869)
 • Annex C – Vendor Master Registration Template for GSSC
 • UNICEF Invitation to Bid – 9140869 – LTA for Individual Education Kits
 • UNICEF Invitation to Bid – 9140869 – LTA for Individual Education Kits (translation)


UKRAINIAN VERSION:

ПРЕДСТАВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ФОНДУ ООН (ЮНІСЕФ)

ЗАПИТ ЩОДО ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ В УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ (ЗЗУТ) - посилання LITB-2018-9140
869

Предмет: Угода про довгострокове співробітництво щодо закупівлі індивідуальних навчальних наборів категорій А (І-ІV класи) та В (V-XI класи)

Дата: 10 липня 2018 року
Дата закриття запиту: 27 липня 2018 року о 15:00 за київським часом

Адреса для надсилання Тендерної Пропозиції: Заповнена підписана та пропечатана ФОРМА ЗАЯВКИ (сторінки 3-8 тендерної форми англомовної версії); звіт про фінансові результати (Форма № 2) (обов’язково); бухгалтерський Баланс підприємства (Форма № 1) (обов’язково); Сертифікат реєстрації компанії (копія); 3 рекомендаційні листи (мають містити підтвердження того, що протягом останніх 2х років було успішно виконано умови та доставлено товари мінімум з 3х контрактів (будь-ласка, вкажіть рік підписання контракту, типи продукції, ім’я/назву клієнта та його контактні дані); ліцензії та свідоцтво платника ПДВ / єдиного податку (копії), якщо є; звіт про рух грошових коштів (Форма № 3), якщо є; звіт про зміни у власному капіталі акціонерів, якщо є; аудиторський звіт (зовнішній), якщо є; примітки до фінансової звітності, якщо є; копії документів, що підтверджують якість та безпеку продукції (кожна одиниця має відповідати стандартам ДСТУ, ГОСТ, ТУ і т.д.) із надписом LITB-2018-9140869 необхідно доставити у відділ операцій ЮНІСЕФ на адресу вул. Інститутська, 28, 01021, Київ, Україна і покласти в тендерну скриню (біля охорони всередині приміщення) до 15.00 год. 27.07.2018.

Див. прикріплені файли:

 • Annex A – General Terms and Conditions of Contract Goods
 • Annex B (Specifications in Ukrainian_9140869)
 • Annex C – Vendor Master Registration Template for GSSC
 • UNICEF Invitation to Bid – 9140869 – LTA for Individual Education Kits
 • UNICEF Invitation to Bid – 9140869 – LTA for Individual Education Kits (translation)