View Notice

LITB-2018-9141706 LTA for School supplies
Procurement Process :ITB - Invitation to bid
Office :UNICEF - UKRAINE
Deadline :23-Aug-18
Posted on :07-Aug-18
Development Area :EDUCATIONEDUCATION
Reference Number :48784
Link to Atlas Project :
Non-UNDP Project
Documents :
UNICEF Invitation to Bid – 9141706 – LTA for School Supplies
UNICEF Invitation to Bid – 9141706 – LTA for School Supplies (translatio...
Annex A
Annex B_Specifications in Ukrainian
Annex C (MDM Company Registration Template)
Overview :

UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF)

Invitation to Bid (LITB) – reference LITB-2018-9141706

Subject: LTA for School supplies

Date: August 07th, 2018
Expires on: August 23rd, 2018 at 15:00 Kyiv time


Address for Bids delivery: the sealed envelope with your BID FORM (the completed, signed and stamped BID FORM (pages 3-53);  The Income Statement/Profit and Loss Statement (mandatory); The Balance Sheet (mandatory); Registration Certificate (copy);  Licenses and VAT Registration Certificate (copy)/Single tax payer (if applicable); Statement of cash flows if available; Statement of changes in shareholders’ equity if available; The report from the external auditor, if available; Notes to the financial statements, if available; Copy of documents certifying quality and safety of the goods (Every item and element is required to meet the quality standards DSTU, GOST, TU etc,  minimum 3 reference letters (with confirmation that during recent 2 years minimum 3 contracts were successfully completed and delivered)) in a sealed envelope with the quotation number (LITB-2018-9141706) shall be delivered to tender box placed in UNICEF office at 28 Institutska Str. by 15:00 of Thursday 23.08.2018.

See attached files:

  • Annex A – General Terms and Conditions of Contract Goods
  • Annex B (Specification in Ukrainian)
  • Annex C – Vendor Master Registration Template for GSSC
  • UNICEF Invitation to Bid – 9141706 – LTA for School Supplies
  • UNICEF Invitation to Bid – 9141706 – LTA for School Supplies (translation)


UKRAINIAN VERSION:

ПРЕДСТАВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ФОНДУ ООН (ЮНІСЕФ)

ЗАПИТ ЩОДО ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ В УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ (ЗЗУТ) - посилання LITB-2018-914
1706


Предмет: Угода про довгострокове співробітництво щодо закупівлі обладнання для шкіл

Дата: 07 серпня 2018 року
Дата закриття запиту: 23 серпня 2018 року о 15:00 за київським часом

Адреса для надсилання Тендерної Пропозиції: Заповнена підписана та пропечатана ФОРМА ЗАЯВКИ (Заповнена підписана та пропечатана ФОРМА ЗАЯВКИ (сторінки 3-53 тендерної форми англомовної версії); Звіт про фінансові результати ( Форма № 2) (обов’язково); Бухгалтерський Баланс підприємства ( Форма № 1) (обов’язково); Сертифікат реєстрації компанії (копія); Ліцензії та свідоцтво платника ПДВ / єдиного податку (копії), якщо є; Звіт про рух грошових коштів. ( Форма № 3), якщо є; Звіт про зміни у власному капіталі акціонерів, якщо є; Аудиторський звіт (зовнішній), якщо є; Примітки до фінансової звітності, якщо є; Копії документів, що підтверджують якість та безпеку товарів (кожна з позицій має відповідати стандартам якості ДСТУ, ГОСТ, ТУ і т.д.); Мінімум 3 рекомендаційні листи (з підтвердженням, що мінімум 3 контракти були успішно реалізовані). Будь ласка, вкажіть рік підписання контракту, назва/П.І.П. та контакти клієнта) із надписом LITB-2018-9141706 необхідно доставити у відділ операцій ЮНІСЕФ на адресу вул. Інститутська, 28, 01021, Київ, Україна і покласти в тендерну скриню (біля охорони всередині приміщення) до 15.00 год. 23.08.2018.

Див. прикріплені файли:

  • Annex A – General Terms and Conditions of Contract Goods
  • Annex B (Specification in Ukrainian)
  • Annex C – Vendor Master Registration Template for GSSC
  • UNICEF Invitation to Bid – 9141706 – LTA for School Supplies
  • UNICEF Invitation to Bid – 9141706 – LTA for School Supplies (translation)