View Notice

SO 20201663 - Supply equipment to Lift Pumping Station
Procurement Process :ITB - Invitation to bid
Office :UNICEF - UKRAINE
Deadline :21-Sep-18
Posted on :23-Aug-18
Development Area :CONSTRUCTIONCONSTRUCTION
Reference Number :49206
Link to Atlas Project :
Non-UNDP Project
Documents :
Annex C - Vendor registration form_9142112
Annex B - Specification_ukr_9142112
UNICEF LITB9142112 SO20201663 Supply Equipment to Lift Pumping Station_e...
UNICEF LITB9142112 SO20201663 Supply Equipment to Lift Pumping Station_e...
Clarification_9142112 (002)
30 Frequency converter
50 Vacuum circuit breaker
230 Valve driver switchboard
Overview :

For your information: 1) deadline was extended till the 21st of September, 10:00; 2) kindly see clarification file.

UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF)

Invitation to Bid
(LITB) – reference LITB-2018-9142112

Subject: SO 20201663 - Supply equipment to Lift Pumping Station

Date: August 22th, 2018
Expires on: September 12, 2018 at 15:00 Kyiv time
Address for Bids delivery: the sealed envelope with your Tender proposal (completed, signed and stamped BID FORM (pages 3-12), Income Statement/Profit and Loss Statement, Balance Sheet, Registration Certificate (only companies, or at least the lead entity in case of joint venture/consortium/association, which are duly registered in Ukraine are eligible for submitting the proposals to this tender; reference letters (with confirmation that during recent 2 years minimum 3 contracts were successfully completed and delivered) with indication of year of contract’s issue, client’s name and contacts; Licenses and VAT Registration Certificate (copy)/Single tax payer (if applicable); statement of cash flows if available; statement of changes in shareholders’ equity if available; report from the external auditor, if available; notes to the financial statements, if available, list of documents for each item in accordance with documents list provided under each item) in a sealed envelope with the quotation number (LITB-2018-9142112) shall be delivered to tender box placed in UNICEF office at 28 Institutska Str. by 15:00 of Wednesday 12.09.2018.

See attached files:

  • UNICEF LITB–9142112 SO20201663 Supply Equipment to Lift Pumping Station_eng
  • UNICEF LITB–9142112 SO20201663 Supply Equipment to Lift Pumping Station_ukr
  • Annex B - Specification_ukr_9142112
  • Annex C - Vendor registration form_9142112


ПРЕДСТАВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ФОНДУ ООН (ЮНІСЕФ)

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ В ТЕНДЕРІ - посилання LITB-2018-9142112
Предмет:   SO 20201663 - Закупівля обладнання для насосної станції

Дата: 22 серпня 2018 року
Дата закриття запиту: 12 вересня 2018 року о 15:00 за київським часом

Адреса для надсилання Тендерної Пропозиції: Запечатаний конверт з тендерною пропозицією (заповнена підписана та пропечатана ФОРМА ЗАЯВКИ: сторінки 3-12 тендерної форми англомовної версії, звіт про фінансові результати(форма № 2), бухгалтерський баланс підприємства (форма № 1), сертифікат реєстрації компанії (копія): лише компанії, або, принаймні, провідне підприємство у випадку спільного підприємства / консорціуму / об'єднання, які належним чином зареєстровані в Україні, мають право подавати пропозиції на цей тендер; рекомендаційні листи (мають містити підтвердження того, що протягом останніх 2х років було успішно виконано умови та доставлено товари мінімум з 3х контрактів, будь-ласка, вкажіть рік підписання контракту, типи продукції, ім’я/назву клієнта та його контактні дані, ліцензії та свідоцтво платника ПДВ / єдиного податку (копії), якщо є; звіт про рух грошових коштів (форма № 3), якщо є; звіт про зміни у власному капіталі акціонерів, якщо є; аудиторський звіт (зовнішній), якщо є; примітки до фінансової звітності, якщо є; перелік документів для кожного товару відповідно до списку документів, наданих під кожним пунктом) із надписом LITB-2018-9142112 необхідно доставити у відділ операцій ЮНІСЕФ на адресу вул. Інститутська, 28, 01021, Київ, Україна і покласти в тендерну скриню (біля охорони всередині приміщення) до 15:00 год. 12.09.2018.

Див. прикріплені файли:

  •  UNICEF LITB–9142112 SO20201663 Supply Equipment to Lift Pumping Station_eng
  • UNICEF LITB–9142112 SO20201663 Supply Equipment to Lift Pumping Station_ukr
  • Annex B - Specification_ukr_9142112
  • Annex C - Vendor registration form_9142112