View Notice

SOs 20202179&20205714 Equipment for VD Mariupol
Procurement Process :ITB - Invitation to bid
Office :UNICEF - UKRAINE
Deadline :21-Sep-18
Posted on :27-Aug-18
Development Area :SERVICESSERVICES
Reference Number :49283
Link to Atlas Project :
Non-UNDP Project
Documents :
Annex C - Vendor registration form_9142047
Annex B - Specifications_ukr_9142047
UNICEF ITB9142047 SOs 20202179 20205714 - Equipment for VD Mariupol_ext...
UNICEF ITB9142047 SOs 20202179 20205714 - Equipment for VD Mariupol_ext...
Clarification_9142047 (002)
Overview :

For your information: 1) deadline was extended till the 21st of September, 11:00; 2) changes for item number 200.

UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF)

Invitation to Bid (LITB) – reference LITB-2018-9142047

Subject: SOs 20202179&20205714 Equipment for VD Mariupol

Date: August 23th, 2018
Expires on: September 13, 2018 at 15:00 Kyiv time
Address for Bids delivery: the sealed envelope with your Tender proposal (completed, signed and stamped BID FORM (pages 3-12), Income Statement/Profit and Loss Statement, Balance Sheet, Registration Certificate (only companies, or at least the lead entity in case of joint venture/consortium/association, which are duly registered in Ukraine are eligible for submitting the proposals to this tender; reference letters (with confirmation that during recent 2 years minimum 3 contracts were successfully completed and delivered) with indication of year of contract’s issue, client’s name and contacts; Licenses and VAT Registration Certificate (copy)/Single tax payer (if applicable); statement of cash flows if available; statement of changes in shareholders’ equity if available; report from the external auditor, if available; notes to the financial statements, if available, list of documents for each item in accordance with documents list provided under each item) in a sealed envelope with the quotation number (LITB-2018-9142047) shall be delivered to tender box placed in UNICEF office at 28 Institutska Str. by 15:00 of 13.09.2018.

See attached files:

-          UNICEF ITB–9142047 SOs 20202179 & 20205714 - Equipment for VD Mariupol_eng

-          UNICEF ITB–9142047 SOs 20202179 & 20205714 - Equipment for VD Mariupol_ukr

-          Annex B - Specifications_ukr_9142047

-          Annex C - Vendor registration form_9142047


UKRAINIAN VERSION:

ПРЕДСТАВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ФОНДУ ООН (ЮНІСЕФ)

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ В ТЕНДЕРІ - посилання LITB-2018-9142047
Предмет:  
SOs 20202179&20205714  - Закупівля обладнання для КП Вода Донбасу Маріуполь

Дата: 23 серпня 2018 року
Дата закриття запиту: 13 вересня 2018 року о 15:00 за київським часом

Адреса для надсилання Тендерної Пропозиції: Запечатаний конверт з тендерною пропозицією (заповнена підписана та пропечатана ФОРМА ЗАЯВКИ: сторінки 3-12 тендерної форми англомовної версії, звіт про фінансові результати (форма № 2), бухгалтерський баланс підприємства (форма № 1), сертифікат реєстрації компанії (копія): лише компанії, або, принаймні, провідне підприємство у випадку спільного підприємства / консорціуму / об'єднання, які належним чином зареєстровані в Україні, мають право подавати пропозиції на цей тендер; рекомендаційні листи (мають містити підтвердження того, що протягом останніх 2х років було успішно виконано умови та доставлено товари мінімум з 3х контрактів, будь-ласка, вкажіть рік підписання контракту, типи продукції, ім’я/назву клієнта та його контактні дані, ліцензії та свідоцтво платника ПДВ / єдиного податку (копії), якщо є; звіт про рух грошових коштів (форма № 3), якщо є; звіт про зміни у власному капіталі акціонерів, якщо є; аудиторський звіт (зовнішній), якщо є; примітки до фінансової звітності, якщо є; перелік документів для кожного товару відповідно до списку документів, наданих під кожним пунктом) із надписом LITB-2018-9142047 необхідно доставити у відділ операцій ЮНІСЕФ на адресу вул. Інститутська, 28, 01021, Київ, Україна і покласти в тендерну скриню (біля охорони всередині приміщення) до 15:00 год. 13.09.2018.

Див. прикріплені файли:

-          UNICEF ITB–9142047 SOs 20202179 & 20205714 - Equipment for VD Mariupol_eng

-          UNICEF ITB–9142047 SOs 20202179 & 20205714 - Equipment for VD Mariupol_ukr

-          Annex B - Specifications_ukr_9142047

-          Annex C - Vendor registration form_9142047