View Notice

Firm to conduct the assessment of industrial and production sectors that present opportunities for green chemistry and energy saving measures. / Đánh giá hiện trạng 06 ngành công nghiệp có tiềm năng thực hiện Hóa học xanh và tiết kiệm năng lượng
Procurement Process :RFP - Request for proposal
Office :UNDP Country Office - VIET NAM
Deadline :24-Oct-18
Posted on :05-Oct-18
Development Area :CONSULTANTSCONSULTANTS
Reference Number :50419
Link to Atlas Project :
Non-UNDP Project
Documents :
Hô` so mo`i thâ`u
Overview :

Dear potential bidder, 

UNDP is seeking for Consultant firm to conduct the assessment of industrial and production sectors that present opportunities for green chemistry and energy saving measures.

Package name: Assessment of industrial and production sectors that present opportunities for green chemistry and energy saving measures.

Project name: Application of Green Chemistry in Viet Nam to support green growth and reduction in the use and release of POPs/harmful chemicals.

Vinachemia and UNDP are looking for 01 qualified consultant firm to conduct assessment of industrial and production sectors that present opportunities for green chemistry and energy saving measures at least 48 factories from the six targeted industrial sectors (textile, plastic, pulp and paper, electro-plating, pesticide and solvent), i.e. at least 8 factories for each industrial sector.

The consultant firm under this task will:

  1. Prepare the overall work plan for implementation of the assignment approved by UNDP and PMU (MOIT). This includes a plan (including questionnaire) for site surveys and environmental audits in the 48 selected factories
  2. Conduct the site surveys and environmental audit at the 48 selected enterprises/factories, and prepare for each site survey a report containing.

Assess the surveyed data and prepare sectoral assessment reports (for each industrial sector)

Interested offerors are invited to submit their proposal to:

Project management unit of Green Chemistry

Vietnam Chemicals Agency

Room No. 19, 91 Đinh Tien Hoang Str., Hoan Kiem dis., Hanoi, Vietnam

Email: nguyenmaicuong80@gmail.com; vnhuong1970@gmail.com;

with notification by email (without attachment) to: nguyenmaicuong80@gmail.com; vnhuong1970@gmail.com; that the bidder has submitted proposal.

UNDP will not be responsible for the missing of proposal if the bidder does not send notification email to above address.

Deadline for submission: 24 October 2018, 8h00 AM (Hanoi time)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cục Hóa chất và UNDP Việt Nam kính mời các nhà thầu là các công ty, đơn vị tư vấn trong nước tham gia đấu thầu gói thầu “Đánh giá hiện trạng 06 ngành công nghiệp có tiềm năng thực hiện Hóa học xanh và tiết kiệm năng lượng”, thuộc Dự án “Áp dụng Hóa học Xanh tại Việt Nam nhằm hỗ trợ tăng trưởng xanh và giảm thiểu việc phát thải và sử dụng các hóa chất hữu cơ khó phân hủy (POPs) và hóa chất nguy hại” với nội dung chính như sau:

  1. Chuẩn bị kế hoạch thực hiện cho gói thầu, kế hoạch này cần được chấp thuận bởi PMU và UNDP. Kế hoạch bao gồm bảng câu hỏi hỏi, khảo sát hiện trường và kiểm toán môi trường cho 48 nhà máy, mẫu báo cáo cho từng cơ sở và cho từng ngành.
  2. Thực hiện khảo sát và kiểm toán môi trường tại 48 nhà máy/cơ sở sản xuất (08 nhà máy/cơ sở sản xuất cho mỗi ngành), bao gồm cả Xí nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) và nhà máy quy mô lớn.
  3. Đánh giá số liệu khảo sát và chuẩn bị báo cáo đánh giá ngành

Các chuyên gia được tuyển dụng sẽ phối hợp với chuyên gia quốc tế để thực hiện các công việc trên.

Việc xét duyệt Hồ sơ dự thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở cạnh tranh, phù hợp với các quy định về đấu thầu của UNDP và Việt Nam.

Địa chỉ gửi hồ sơ thầu:

Ban quản lý Dự án HHX

Cục Hóa chất, Bộ Công Thương

Phòng 19, 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Email: nguyenmaicuong80@gmail.com; vnhuong1970@gmail.com;

Sau khi nộp HSDT, nhà thầu cần gửi email tới địa chỉ Email: nguyenmaicuong80@gmail.com; vnhuong1970@gmail.com thông báo đã nộp hồ sơ. UNDP sẽ không chịu trách nhiệm về việc hồ sơ không tới được địa chỉ cần nhận nếu nhà thầu không gửi thông báo ngay sau khi nộp báo giá.

Thời hạn nộp hồ sơ: 8h00 ngày 24 tháng 10 năm 2018