View Notice

02 national consultants to develop the criteria for POPs/mercury baseline assessment and calculation of POPs/mercury baseline and reduction / Thiết lập tiêu chí đánh giá và tính toán dữ liệu nền về POPs/Thủy ngân và sự giảm phát thải
Procurement Process :RFP - Request for proposal
Office :UNDP Country Office - VIET NAM
Deadline :24-Oct-18
Posted on :05-Oct-18
Development Area :CONSULTANTSCONSULTANTS
Reference Number :50420
Link to Atlas Project :
Non-UNDP Project
Documents :
TOR-vn
Overview :

Dear potential bidder,

UNDP Vietnam is seeking for 02 national consultants to develop the criteria for POPs/mercury baseline assessment and calculation of POPs/mercury baseline and reduction, and selection of two entities in order to introduce green chemistry.

Package name: Developing the criteria for POPs/mercury baseline assessment and calculation of POPs/mercury baseline and reduction, and selection of two entities in order to introduce green chemistry.

Project name: Application of Green Chemistry in Viet Nam to support green growth and reduction in the use and release of POPs/harmful chemicals.

Vinachemia and UNDP are looking for 02 qualified national consultants to work on the development of the criteria for POPs/mercury baseline assessment and calculation of POPs/mercury, and selection of two entities in order to introduce green chemistry.

The task:

Task 1: Developing the criteria for POPs/mercury baseline assessment and calculation of POPs/mercury for the six target industrial sectors.

Task 2: Selection of two entities in order to introduce green chemistry.

Interested offerors are invited to submit their proposal to:

Project management unit of Green Chemistry

Vietnam Chemicals Agency

Room No. 19, 91 Đinh Tien Hoang Str., Hoan Kiem dis., Hanoi, Vietnam

Email: nguyenmaicuong80@gmail.com; vnhuong1970@gmail.com;

with notification by email (without attachment) to: nguyenmaicuong80@gmail.com; vnhuong1970@gmail.com; that the bidder has submitted proposal.

UNDP will not be responsible for the missing of proposal if the bidder does not send notification email to above address.

Deadline for submission: 24 October 2018, 8h00 AM (Hanoi time)

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Cục Hóa chất và UNDP Việt Nam kính mời các nhà thầu là các chuyên gia tư vấn cá nhân trong nước tham gia đấu thầu gói thầu “Thiết lập tiêu chí đánh giá và tính toán dữ liệu nền về POPs/Thủy ngân và sự giảm phát thải. Lựa chọn 02 cở sở để giới thiệu Hóa học xanh”, thuộc Dự án “Áp dụng Hóa học Xanh tại Việt Nam nhằm hỗ trợ tăng trưởng xanh và giảm thiểu việc phát thải và sử dụng các hóa chất hữu cơ khó phân hủy (POPs) và hóa chất nguy hại” với nội dung chính như sau:

Nội dung 1: Xây dựng tiêu chí và tính toán hiện trạng nền về POPs/thủy ngân cho 6 ngành công nghiệp mục tiêu;

Nội dung 2: Lựa chọn 02 cơ sở từ 02 ngành công nghiệp (trong số 06 ngành) để trình diễn áp dụng HHX;

Các chuyên gia được tuyển dụng sẽ phối hợp với chuyên gia quốc tế để thực hiện các công việc trên.

Việc xét duyệt CV và đề xuất tài chính sẽ được thực hiện trên cơ sở cạnh tranh, phù hợp với các quy định về đấu thầu của UNDP. 

Địa chỉ gửi hồ sơ thầu:

Ban quản lý Dự án HHX

Cục Hóa chất, Bộ Công Thương

Phòng 19, 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Email: nguyenmaicuong80@gmail.com; vnhuong1970@gmail.com;

Sau khi nộp HSDT, nhà thầu cần gửi email tới địa chỉ Email: nguyenmaicuong80@gmail.comvnhuong1970@gmail.com thông báo đã nộp hồ sơ. UNDP sẽ không chịu trách nhiệm về việc hồ sơ không tới được địa chỉ cần nhận nếu nhà thầu không gửi thông báo ngay sau khi nộp báo giá.

Thời hạn nộp hồ sơ: 8h00 ngày 24 tháng 10 năm 2018