View Notice

02 qualified firms to provide event organizing services for UN Vietnam
Procurement Process :ITB - Invitation to bid
Office :UNDP Country Office - VIET NAM
Deadline :31-Oct-18
Posted on :09-Oct-18
Development Area :SERVICESSERVICES
Reference Number :50497
Link to Atlas Project :
Non-UNDP Project
Documents :
Returnable Bidding Forms
Form E-1 - Meeting packages and Accomodation
Form E-2 - Car Rental Services
Invitation to Bid_revision 1
Form E-3 rev.1 - Equipment - Stationery - other services
Templates 1- 2 - Track records - branches-Rev1
Overview :

Every year, UN Agencies and its projects in Viet Nam organise about 200 events such as workshops, training, meetings etc. with an estimated value of USD 1 million/year. To achieve cost efficiency, simply business process while ensuring service quality, UN in Viet Nam is
looking for up to two event organizing firms to provide related event services.

United Nations Development Programme (UNDP), on behalf of all UN agencies in Viet Nam, launches the bid for seeking 02 qualified firms to provide event organizing services for the UN Agencies and its projects in Viet Nam (Ref. 2-181001). The selection will be based on a competitive basis and will comply with UNDP procurement regulations.

A pre-proposal conference will be held at 10.30 am, Thursday, 18 October 2018 at 304 Kim Ma Street, Hanoi. Participation by Bidders in this pre-proposal conference is strongly recommended. If you are able to attend this conference, please send your registration to:

Luu Ngoc Diep
Procurement Unit
UNDP Viet Nam
304 Kim Ma, Ha Noi, Viet Nam
Tel: (+84 24) 38500100
Direct: (+84 24) 38500200
Email: luu.ngoc.diep@undp.org

Submission deadline: 31 October 2018 (Hanoi time)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các dự án của các tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức khoảng 200 sự kiện mỗi năm, bao gồm các loại hội thảo, các khóa huấn luyện, các cuộc họp, v..v… với giá trị khoảng 1 triệu USD/năm. Để đạt được hiệu quả chi phí và đơn giản hóa quy trình trong khi vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ, Liên Hợp Quốc tại Việt Nam muốn tìm hai nhà thầu cung cấp các dịch vụ tổ chức sự kiện nói trên.

UNDP thay mặt cho các tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam mời gói thầu này (Ref. 2-181001). Việc xét duyệt thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở cạnh tranh, phù hợp với các quy định về đấu thầu của UNDP.

Cuộc họp tiền đấu thầu sẽ được tổ chức vào 10.30 giờ sáng, thứ  Năm ngày 18 tháng 10 năm 2018 tại 304 Kim Mã, Hà Nội. UNDP khuyến khích các nhà thầu tham dự buổi họp này. Nhà thầu tham dự vui lòng gửi đăng ký tới địa chỉ liên hệ: 

Lưu Ngọc Diệp
Phòng Đấu thầu mua sắm
Văn phòng UNDP Việt Nam
304 Kim Ma, Ha Noi, Viet Nam
Tel: (+84 24) 38500100
Direct: (+84 24) 38500200
Email: luu.ngoc.diep@undp.org

 

Hạn cuối nộp hồ sơ: Ngày 31 tháng 10 năm 2018 (giờ Hà Nội)