View Notice

Request for quotation for 01 TOYOTA FORTUNER 2.4 DSL G -2019YM (White)
Procurement Process :RFQ - Request for quotation
Office :UNDP Country Office - VIET NAM
Deadline :17-Oct-18
Posted on :11-Oct-18
Development Area :VEHICLESVEHICLES
Reference Number :50575
Link to Atlas Project :
Non-UNDP Project
Overview :

UNDP Vietnam seeks quotations for 01 TOYOTA FORTUNER 2.4L DSL G, DIESEL ENGINE, 4WD, 7 SEATS, AUTOMATIC TRANSMISSION, 2019 YM.

Color: White

The quotation must include:

  • The price of the car
  • Costs for shipment, custom clearance, number plate registration, transportation to 298 Kim Ma Street, Ha Noi.
  • All other related costs (Note: UNDP is exempted from import tax)

The selection will be based on a competitive basis and will comply with UNDP procurement regulations.

Contact for quotations:

Procurement Unit

UNDP Viet Nam

304 Kim Ma, Ha Noi, Viet Nam

Tel: (+84 4) 38500100

Direct: (+84 4) 38500200

Email: luu.ngoc.diep@undp.org

with notification by email (without attachment) to: procurement.vn@undp.org that the bidder has submitted proposal. UNDP will not be responsible for the missing of proposal if the bidder does not send notification email to above address.

Deadline for submission: 17 October 2018 (Hanoi time)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNDP Việt Nam kính mời các nhà cung cấp gửi báo giá 01 xe ô tô TOYOTA FORTUNER 2.4L DSL G, DIESEL ENGINE, 4WD, 7 SEATS, AUTOMATIC TRANSMISSION, 2019 YM.

Màu sắc: Trắng

Báo giá cần bao gồm:

  • Giá xe ô tô
  • Chi phí vận chuyển, làm thủ tục hải quan, đăng ký biển số, vận chuyển tới 298 Kim Mã, Hà Nội…
  • Các loại thuế phí liên quan (Ghi chú: UNDP được miễn thuế nhập khẩu xe ô tô)

Việc xét duyệt báo giá sẽ được thực hiện trên cơ sở cạnh tranh, phù hợp với các quy định về đấu thầu của UNDP.

Nơi nhận báo giá:

Phòng Đấu thầu mua sắm

Văn phòng UNDP Việt Nam

304 Kim Mã, Hà Nội, Việt Nam

Tel. (84-4) 3 8500100/200

Email: luu.ngoc.diep@undp.org

Sau khi nộp báo giá, nhà thầu cần gửi email tới địa chỉ procurement.vn@undp.org thông báo đã nộp báo giá. UNDP sẽ không chịu trách nhiệm về việc báo giá không tới được địa chỉ cần nhận nếu nhà thầu không gửi thông báo ngay sau khi nộp báo giá.

Hạn cuối nộp báo giá: 17 tháng 10 năm 2018 (giờ Hà Nội)