View Notice

Local firm for Monitoring and Evaluation (M&E) data collection in building sector
Procurement Process :RFP - Request for proposal
Office :UNDP Country Office - VIET NAM
Deadline :04-Dec-18
Posted on :23-Oct-18
Development Area :SERVICESSERVICES
Reference Number :50906
Link to Atlas Project :
Non-UNDP Project
Documents :
TOR Appendix Data collection forms – EECB Project
Request for Proposal_deadline extension
Bidding forms
Overview :

UNDP Vietnam seeks 01 qualified local firm to provide service for Monitoring and Evaluation (M&E) data collection in building sector in Vietnam (Ref. 2-181004).

The service is under the Project “Energy Efficiency Improvement in Commercial and High-Rise Residential Buildings in Viet Nam” funded by GEF/UNDP and co-financed by Vietnam’s agencies/institutions and enterprises. 

The selection will be based on a competitive basis and will comply with UNDP procurement regulations.

A pre-proposal conference will be held at 3.00 pm, Friday 26 October 2018 at 304 Kim Ma Street, Hanoi. Participation by Bidders in this pre-proposal conference is strongly recommended. If you are able to attend this conference, please send your registration to: luu.ngoc.diep@undp.org.

 

Contact person:

Luu Ngoc Diep

Procurement Unit

UNDP Vietnam

304 Kim Ma, Hanoi, Vietnam

Tel: +84 24 38500100

Direct: +84 24 38500200

Email: luu.ngoc.diep@undp.org

Submission deadline: Tuesday, December 4, 2018 (Hanoi time)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNDP Việt Nam kính mời các nhà thầu cung cấp dịch vụ thực hiện thu thập số liệu giám sát và đánh giá (M&E) trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam (Số tham khảo: 2-181004).

Đây là một hoạt động nằm trong Dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam” do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp Quốc (UNDP) và đồng tài trợ của các cơ quan/tổ chức và các doanh nghiệp Việt Nam.

Việc xét duyệt thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở cạnh tranh, phù hợp với các quy định về đấu thầu của UNDP.

Cuộc họp tiền đấu thầu sẽ được tổ chức vào 15.00 giờ thứ Sáu ngày 26 tháng 10 năm 2018 tại 304 Kim Mã, Hà Nội. UNDP khuyến khích các nhà thầu tham dự buổi họp này. Nhà thầu tham dự vui lòng gửi đăng ký tới địa chỉ email: luu.ngoc.diep@undp.org

Địa chỉ liên hệ:

Lưu Ngọc Diệp

Phòng Đấu thầu mua sắm

Văn phòng UNDP Việt Nam

Tel. (84-24) 38500200

Email: luu.ngoc.diep@undp.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: Ngày 4 tháng 12 năm 2018 (giờ Hà Nội)