View Notice

Procurement Tablets and cases / Mua máy tính bảng (Ref. B-190105)
Procurement Process :RFQ - Request for quotation
Office :UNDP Vietnam - VIET NAM
Deadline :18-Feb-19
Posted on :30-Jan-19
Development Area :IT / COMPUTERSIT / COMPUTERS
Reference Number :53008
Link to Atlas Project :
Non-UNDP Project
Documents :
Procurement Notice
Annex 2
Overview :

UNDP Vietnam procures 230 tablets and 05 tablet cases. The following is technical specification requirement for tablets:

Size: 9 Inches

 pixel : 800*1280

 Storage: 32 GB

 Features: Camera, WiFi, 4G,

 OS: Android

 

Procurement Notice with enclosed technical specification and other requirements are in the attached files.

 

UNDP Việt Nam tổ chức đấu thầu mua sắm 230 máy tính bảng và 05 hộp đựng với thông số kỹ thuật như sau cho máy tính bảng:

Size: 9 Inches

 pixel : 800*1280

 Storage: 32 GB

 Features: Camera, WiFi, 4G,

 OS: Android

Thông tin gói thầu gồm thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác trong file đính kèm.

 

Interested offerors are invited to submit quotation and manufacturer’s authorization of the company as a sales agent following guidance in the Procurement Notice to:

 

Các nhà thầu quan tâm gửi hồ sơ thầu gồm báo giá theo mẫu và giấy phép đại lý bán hàng của nhà sản xuất tới:

 

Procurement Unit

UNDP Viet Nam

304 Kim Ma, Ha Noi, Viet Nam

Tel: (+84 24) 38500100

Direct: (+84 24) 38500143

Email: quach.thuy.ha@undp.org

 

with notification by email (without attachment) to: procurement.vn@undp.org that the bidder has submitted proposal. UNDP will not be responsible for the missing of quotation if the bidder does not send notification email to above address.

 

Sau khi nộp hồ sơ thầu, nhà thầu cần gửi email tới địa chỉ Email: procurement.vn@undp.org; thông báo đã nộp hồ sơ. UNDP sẽ không chịu trách nhiệm về việc hồ sơ không tới được địa chỉ cần nhận nếu nhà thầu không gửi thông báo ngay sau khi nộp hồ sơ.

 

Submission deadline: Monday 18 February 2019

Hạn nộp hồ sơ: Thứ Hai, ngày 18 tháng 2 năm 2019

We look forward to receiving your proposal by the above deadline.