View Notice

Javni poziv MZ Awards
Procurement Process :Other
Office :UNDP Office - BOSNIA AND HERZEGOVINA
Deadline :24-May-19
Posted on :17-Apr-19
Development Area :OTHER
Reference Number :54968
Link to Atlas Project :
00080522 - Municipal Economic and Environmental Governance
Documents :
Javni poziv i smjernice
Prilog 1 - Aplikacioni obrazac
Prilog 2-Uputstvo i objasnjenja
Prilog 3 - Folderi za dokumente za CD USB
Prilog 4 - Link za foldere za CD ili USB
Prilog 5 - Nova vizija MZ
Prilog 6 - Dobre prakse u radu MZ
Prilog 7 - Lista partnerskih JLS
Prilog 8 - Periodi ocjenjivanja - Grupe
Prilog 9 - Lista provjere
Prilog 10 - Nacin bodovanja
Overview :

CILJ JAVNOG POZIVA

Opšti cilj ovog Javnog poziva je podržavanje aktivizma građana, promocija dobrih praksi u radu mjesnih zajednica, kao i podrška realizaciji prioriteta i inicijativa na lokalnom nivou koji imaju za cilj da doprinesu izgradnji dinamičnih i socijalno inkluzivnih zajednica koje karakteriše volonterizam, aktivno uključivanje žena, inovativne ideje što će omogućiti bolji život  za stanovnike u tim zajednicama, a posebno za one koje su u stanju veće potrebe. U skladu s tim, Javni poziv ima za cilj poticanje inicijativa u zajednici, koje doprinose poboljšanju života i dobrobiti zajednice.

 

KORISNICI SREDSTAVA

Na ovaj Javni poziv se mogu isključivo prijaviti 136 mjesnih zajednica koje učestvuju u projektu 'Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini', a kojima je ovaj javni poziv direktno upućen. Ovih 136 mjesnih zajednica pripadaju u 24 projektne jedinice lokalne samouprave, koje prema početku projektnih aktivnosti dijelimo u 3 grupe:

  1. Grupa 1 – početak projektnih aktivnosti 1.5.2016. godine

• Bijeljina, Brčko, Gradačac, Gračanica, Gradiška, Ključ, Kotor Varoš, Laktaši,

Petrovo, Sanski Most, Sarajevo Stari Grad, Tešanj, Žepče

 

  1. Grupa 2 – početak projektnih aktivnosti 1.9.2016. godine

• Ilijaš, Jablanica, Ljubinje, Ljubuški, Nevesinje, Olovo, Pale-Prača, Rudo, Zenica

 

  1. Grupa 3 – početak projektnih aktivnosti 1.2.2017. godine

• Banja Luka, Visoko

 

Period ocjenjivanja uspješnosti aktivnosti MZ-a i JLS-e u projektnim aktivnostima je:

24 MJESECA OD NAZNAČENOG POČETKA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI ZA SVAKU GRUPU JLS

 

Nagrade za najuspješnije 3 mjesne zajednice su: finansiranje implementacije jednog od prioriteta MZ koji je ustanovljen na forumima građana u toj MZ.

1. Nagrada - Finansiranje implementacije prioriteta građana MZ u iznosu od 25.000 KM

2. Nagrada - Finansiranje implementacije prioriteta građana MZ u iznosu od 20.000 KM

3. Nagrada - Finansiranje implementacije prioriteta građana MZ u iznosu od  15.000 KM

Napomene: (za više detalja pogledati Prilog 8)

-              Sufinansiranje implementacije od strane JLS ili građana MZ je poželjno, ali nije neophodno

-              Implementaciju prioriteta će provesti UNDP

-              Jedna MZ može osvojiti samo jednu nagradu

-              Odabir prioriteta za implementaciju se potvrđuje zapisnikom sa foruma i listom prisutnih

 

 

NAČIN PОDNОŠЕNJЕ PRОЈЕKTNIH PRIЈЕDLОGА

Pоdnоsiоci prојеktnih priјеdlоgа priprеmајu svоје prојеktnе priјеdlоgе u sklаdu sa Smjernicama za podnosioce projektnih prijedloga/aplikante, kоје su dоstupnе nа intеrnеt strаnici UNDPa www.ba.undp.org.

 

Ispunjeni set dokumenata za projekat sa svom zahtjevanom dokumentacijom se mora dostaviti u jednom primjerku u štampanom obliku i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti sa naznakom: “Aplikacija za Javni poziv za izbor najuspješnije projektne mjesne zajednice u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica (MZ) u Bosni i Hercegovini“ tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08:00 do 17:00 sati, na adresu:

 

UN House

Projekat Jačanja uloge mjesnih zajednica u BiH

Zmaja od Bosne bb

71000 Sarajevo

 

Rok za predaju projekata je 24. maj 2019 godine do 17:00 sati. Aplikacije koje budu pristigle poslije navedenog roka neće biti razmatrane.  Sve aplikacije moraju biti fizički dostavljene na navedenu adresu prije isteka zvaničnog roka.

 

ЕVАLUАCIЈА I ОDАBIR PRОЈЕKTNIH PRIЈЕDLОGА

Еvаluаciја i odabir dоstаvlјеnih prојеktnih priјеdlоgа bićе izvršeni u skladu sa kriterijima i prоcеdurоm kојi su utvrđeni Smјеrnicаmа za podnosioce projektnih prijedloga.

Svi podnosioci projektnih prijedloga će biti pismeno obaviješteni o rezultatima Javnog poziva.

 

DОDАTNЕ INFОRMАCIЈЕ ZА PОDNОSIОCE PRОЈЕKTNIH PRIЈЕDLОGА

U slučaju da su potrebne dodatne informacije i pojašnjenja, potencijalni kandidati mogu kontaktirati UNDP, putem e-mail-a: registry.ba@undp.org sa referencom na MZ projekat u naslovu. Pitanja se mogu postavljati do utorka 10 maja 2019. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi najkasnije 2 radna dana nakon primitka upita.