View Notice

Request for “01 National technical advisor on green chemistry”
Procurement Process :RFP - Request for proposal
Office :UNDP Country Office - VIET NAM
Deadline :24-May-19
Posted on :01-May-19
Development Area :CONSULTANTSCONSULTANTS
Reference Number :55315
Link to Atlas Project :
Non-UNDP Project
Documents :
TOR En
TOR Vn
Overview :

(Vietnamese below)

Request for “01 National technical advisor on green chemistry”

Package name: National technical advisor on green chemistry.

Project name: Application of Green Chemistry (GC) in Viet Nam to support green growth and reduction in the use and release of POPs/harmful chemicals.

To provide Project Management Unit (PMU) with technical assistance and advice on all the activities to be carried out under the Project, to help on routine technical coordination and supervision, to prepare or assist in the preparation of relevant project documentation, to prepare Terms of reference (TORs) for different project activities, UNDP and (PMU) are looking for one (01) National Technical Advisor.

The objective of the assignment is to ensure smooth, efficient, effective and on-track implementation of the project. The National Technical Advisor (NTA) is expected to have two main functions: Assist National Project Director and Project Manager in the overall project implementation; Project Quality Assurance (QA) and Monitoring & Evaluation (M&E).

Price quotation will be evaluated on a competitive basis, in accordance with UNDP procurement regulations.

Request for Proposal (RFP) with an enclosed Terms of Reference (TOR)

Interested offerors are invited to submit  information following guidance in the TOR to:

Project management unit of Green Chemistry

Vietnam Chemicals Agency

Room No. 401 (4th floor), 91 Đinh Tien Hoang Str., Hoan Kiem dis., Hanoi, Vietnam

Email: nguyenmaicuong80@gmail.com; vnhuong1970@gmail.com;

with notification by email (without attachment) to: nguyenmaicuong80@gmail.com; vnhuong1970@gmail.com; that the bidder has submitted proposal.

UNDP will not be responsible for the missing of proposal if the bidder does not send notification email to above address.

Deadline for submission: 24 May 2019, 9h00 AM (Hanoi time)

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Cục Hóa chất và UNDP Việt Nam kính mời các nhà thầu là các chuyên gia tư vấn cá nhân trong nước tham gia đấu thầu gói thầu “Hỗ trợ xây dựng báo cáo đánh giá, giám sát”, thuộc Dự án “Áp dụng Hóa học Xanh tại Việt Nam nhằm hỗ trợ tăng trưởng xanh và giảm thiểu việc phát thải và sử dụng các hóa chất hữu cơ khó phân hủy (POPs) và hóa chất nguy hại”.

Mục tiêu chính của gói thầu: Đảm bảo Dự án được thực hiện suôn sẻ, hiệu quả và đúng hướng. Tư vấn có trách nhiệm hỗ trợ Giám đốc Dự án và Điều phối viên Dự án thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng thực hiện các gói thầu, giám sát và đánh giá.

Việc xét duyệt CV và đề xuất tài chính sẽ được thực hiện trên cơ sở cạnh tranh, phù hợp với các quy định về đấu thầu của UNDP.

Hồ sơ thầu vui lòng gửi tới địa chỉ:

Ban quản lý Dự án HHX

Cục Hóa chất, Bộ Công Thương

Phòng 401 (tầng 4), số 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Email: nguyenmaicuong80@gmail.com; vnhuong1970@gmail.com;

Sau khi nộp CV, đề xuất tài chính, nhà thầu cần gửi email tới địa chỉ: nguyenmaicuong80@gmail.com; vnhuong1970@gmail.com thông báo đã nộp hồ sơ. UNDP sẽ không chịu trách nhiệm về việc hồ sơ không tới được địa chỉ cần nhận nếu nhà thầu không gửi thông báo ngay sau khi nộp hồ sơ.

Hạn chót nộp hồ sơ: 9h00 ngày 24 tháng 5 năm 2019