View Notice

Two Event Organizers for the United Nations System in Viet Nam
Procurement Process :ITB - Invitation to bid
Office :UNDP Country Office - VIET NAM
Deadline :03-Jun-19
Posted on :02-May-19
Development Area :SERVICESSERVICES
Reference Number :55316
Link to Atlas Project :
Non-UNDP Project
Documents :
Invitation to Bid_May 2019
Bidding forms submission Checklist
Financial offer template
Templates 1-2 - Track records - Top clients
Annexes - SOP & Templates for Request and Report
Invitation to Bid_rev1
Pre-bid meeting minutes
Overview :

Every year, UN Agencies and its projects in Viet Nam organise about 200 events such as workshops, training, meetings etc. with an estimated value of USD 1 million/year. To achieve cost efficiency, simply business process while ensuring service quality, UN in Viet Nam is looking for up to two event organizing firms to provide related event services.

United Nations Development Programme (UNDP), on behalf of all UN agencies in Viet Nam, launches the bid for seeking 02 qualified firms to provide event organizing services for the UN Agencies and its projects in Viet Nam (Ref. 2-190301). The selection will be based on a
competitive basis and will comply with UNDP procurement regulations.

A pre-proposal conference will be held at 2.30 pm, Thursday, 9 May 2019 at 304 Kim Ma Street, Hanoi. Participation by Bidders in this pre-proposal conference is strongly recommended. If you are able to attend this conference, please send your registration to:
Luu Ngoc Diep
Procurement Unit
UNDP Viet Nam
304 Kim Ma, Ha Noi, Viet Nam
Tel: (+84 24) 38500100
Direct: (+84 24) 38500200
Email: luu.ngoc.diep@undp.org

Submission deadline: 3 June 2019 (Hanoi time)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Các dự án của các tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức khoảng 200 sự kiện mỗi năm, bao gồm các loại hội thảo, các khóa huấn luyện, các cuộc họp, v..v… với giá trị khoảng 1 triệu USD/năm. Để đạt được hiệu quả chi phí và đơn giản hóa quy trình trong khi vẫn đảm bảo chất
lượng dịch vụ, Liên Hợp Quốc tại Việt Nam muốn tìm hai nhà thầu cung cấp các dịch vụ tổ chức sự kiện nói trên.

UNDP thay mặt cho các tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam mời gói thầu này (Ref. 2-190301). Việc xét duyệt thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở cạnh tranh, phù hợp với các quy định về đấu thầu của UNDP.

Cuộc họp tiền đấu thầu sẽ được tổ chức vào 2.30 giờ chiều thứ Năm, ngày 9 tháng 5 năm 2019 tại 304 Kim Mã, Hà Nội. UNDP khuyến khích các nhà thầu tham dự buổi họp này. Nhà thầu tham dự vui lòng gửi đăng ký tới địa chỉ liên hệ:
Lưu Ngọc Diệp
Phòng Đấu thầu mua sắm
Văn phòng UNDP Việt Nam
304 Kim Ma, Ha Noi, Viet Nam
Tel: (+84 24) 38500100
Direct: (+84 24) 38500200
Email: luu.ngoc.diep@undp.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: Ngày 3 tháng 6 năm 2019 (giờ Hà Nội)