View Notice

Javni poziv ReLoad Banja Luka ReLOaD projekat: Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama – Grada Banjaluka
Procurement Process :Other
Office :UNDP Office - BOSNIA AND HERZEGOVINA
Deadline :08-Jul-19
Posted on :27-May-19
Development Area :OTHER
Reference Number :56074
Link to Atlas Project :
00089306 - ReLOaD - Regional Programme on Local Democracy in the WB
Documents :
1. Projektni prijedlog
2. Pregled budzeta_proracuna
3. Matrica logickog okvira
4. Plan aktivnosti i promocije
5. Administrativni podaci o aplikantu
6. Finansijska identifikaciona forma
7. Izjava o podobnosti
8. Izjava o dvostrukom finansiranju
9. Izjava o partnerstvu
10. Lista za provjeru
Cesta pitanja sa odgovorima
Informacije o cestim greškama, Banjaluka
Oglas novine Banjaluka_cirilica
Oglas novine Banjaluka_latinica
Smjernice za aplikante, Banjaluka
Overview :

GRAD BANJALUKA U PARTNERSTVU SA RAZVOJNIM PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA RASPISUJE:

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD)

               

ReLOaD je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo* i Srbija.

 

Grad Banjaluka i projekat ReLOaD pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata. Poziv je otvoren od 08. jula 2019. godine.

 

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Grad Banjaluka također se može preuzeti od 27. maja do 08. jula 2019. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na natasa.bastinac@banjaluka.rs.ba ili lana.matic@banjaluka.rs.ba , ili lično preuzimanjem na sljedećoj adresi: Gradska uprava Grada Banjaluka, Trg srpskih vladara 1, kancelarija br 14, 78000 Banjaluka, Bosna i Hercegovina