View Notice

National consultancy service for upgrade of the official website of Vietnam National Mine Action Center (Ref. RFP K-190805)
Procurement Process :RFP - Request for proposal
Office :UNDP Country Office - VIET NAM
Deadline :15-Aug-19
Posted on :06-Aug-19
Development Area :CONSULTANTSCONSULTANTS
Reference Number :58161
Link to Atlas Project :
00098770 - Korea - Vietnam Mine Action Project
Documents :
Request for Proposal
Annex 2
Overview :

Dear Sir/Madam,
Kính gửi quý công ty,
UNDP Vietnam is seeking for consultancy service for upgrade of the official website of Vietnam National Mine Action Center:
UNDP Việt Nam đang tìm kiếm Nhà cung cấp dịch vụ về Hoạt động Nâng cấp trang thông tin điện tử của Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC):


Objective:
Enhancing the operational capacity of VNMAC website through building and developing “Vietnam - Korea Mine Action Project” (KV-MAP) page, gradually to become an effective and sustainable information and communication channel on mine action sector for both national and international partners.

Mục tiêu:
Nâng cao năng lực hoạt động của trang tin điện tử VNMAC thông qua xây dựng và phát triển chuyên mục “KV-MAP: Dự án Việt Nam – Hàn Quốc khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh”, từng bước trở thành kênh thông tin và truyền thông tích cực và có hiệu quả về hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh trên phạm vi toàn quốc đối với các đối tác trong và ngoài nước.

Request for Proposal with enclosed Terms of Reference and evaluation criteria are in the attached files. Interested offerors are invited to submit quotation to:

Korea-Vietnam Mine Action Project (KVMAP)
Vietnam Mine Action Center
Hamlet 6, Thach Hoa Commune, Thach That District, Hanoi
Ms. Le Thi Kim Dung – Project Procurement Officer
Tel: 024 3267 3130; Email: le.kim.dung@undp.org

with notification by email (without attachment) to: procurement.vn@undp.org that the bidder has submitted proposal. UNDP will not be responsible for the missing of quotation if the bidder does not send notification email to above address.

Thư mời chào thầu cùng Điều khoản tham chiếu và tiêu chí đánh giá trong tệp đính kèm. Các nhà thầu quan tâm xin mời gửi hồ sơ thầu tới:
Dự án Việt Nam – Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh
Địa chỉ: Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam, Thôn 6, Xã Thạch Hòa,
Huyện Thạch Thất, Hà Nội
Người nhận: Lê Thị Kim Dung – Cán bộ Mua sắm dự án
Điện thoại: 024 3267 3130; Email: le.kim.dung@undp.org

Sau khi nộp hồ sơ thầu, nhà thầu cần gửi email tới địa chỉ Email: procurement.vn@undp.org thông báo đã nộp hồ sơ. UNDP sẽ không chịu trách nhiệm về việc hồ sơ không tới được địa chỉ cần nhận nếu nhà thầu không gửi thông báo ngay sau khi nộp hồ sơ.


Deadline for submission: 15 August 2019 Hanoi time
We look forward to receiving your proposal by the above deadline.
Hạn cuối nộp thầu là ngày 15/08/2019 giờ Hà Nội​
Rất mong nhận được sự hợp tác của quý vị.
Trân trọng cảm ơn.