View Notice

RFQ for Covert voice recorder and video recorder / Mua Máy ghi âm và máy quay phim (Ref: B-190806)
Procurement Process :RFQ - Request for quotation
Office :UNDP Vietnam - VIET NAM
Deadline :21-Aug-19
Posted on :09-Aug-19
Development Area :IT / COMPUTERSIT / COMPUTERS
Reference Number :58288
Link to Atlas Project :
Non-UNDP Project
Documents :
Procurement Notice
Annex 2
Overview :

UNDP Vietnam procures 06 Covert voice recorders and 06 Video recorders  

Covert voice recorder:            SONY TX650 DIGITAL VOICE RECORDER

Video recorder:                        SONY AX40

Procurement Notice with enclosed technical specification and other requirements are in the attached files.

 

UNDP Việt Nam tổ chức đấu thầu mua sắm 06 máy ghi âm và 06 máy quay phim như sau:

Máy ghi âm:                            SONY TX650 DIGITAL VOICE RECORDER

Máy quay phim:                     SONY AX40

Thông tin gói thầu gồm thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác trong file đính kèm

 

Interested offerors are invited to submit quotation and manufacturer’s authorization of the company as a sales agent following guidance in the Procurement Notice to:

Các nhà thầu quan tâm gửi hồ sơ thầu gồm báo giá theo mẫu và giấy phép đại lý bán hàng của nhà sản xuất tới:

 

Procurement Unit

UNDP Viet Nam

304 Kim Ma, Ha Noi, Viet Nam

Tel: (+84 24) 38500100

Direct: (+84 24) 38500143

Email: quach.thuy.ha@undp.org

 

with notification by email (without attachment) to: procurement.vn@undp.org that the bidder has submitted proposal. UNDP will not be responsible for the missing of quotation if the bidder does not send notification email to above address.

 

Sau khi nộp hồ sơ thầu, nhà thầu cần gửi email tới địa chỉ Email: procurement.vn@undp.org; thông báo đã nộp hồ sơ. UNDP sẽ không chịu trách nhiệm về việc hồ sơ không tới được địa chỉ cần nhận nếu nhà thầu không gửi thông báo ngay sau khi nộp hồ sơ.

 

 

Hạn nộp hồ sơ: Wednesday 21 August 2019 / Thứ Tư ngày 21 tháng 8 năm 2019

We look forward to receiving your proposal by the above deadline.