View Notice

Javni poziv za registrirana udruženja, organizacije, klubove i javne ustanove koji održavaju planinarske objekte u okviru Projekta „Via Dinarica: Platforma za održivi razvoj turizma i lokalni ekonomski rast” - produzenje roka za dostavu
Procurement Process :Other
Office :UNDP CO BIH - BOSNIA AND HERZEGOVINA
Deadline :19-Aug-15
Posted on :04-Aug-15
Development Area :OTHER  OTHER
Reference Number :24306
Link to Atlas Project :
00083882 - Via Dinarica
Documents :
Smjernice za podnosioce prijedloga
Prilog I_Obrazac projektnog prijedloga
Prilog II_Budzet projekta
Prilog III_Plan aktivnosti
Prilog IV_Pismo sufinansiranje
Prilog V_Pismo partner
Overview :

Cilj Projekta “Via Dinarica: Platforma za održivi razvoj turizma i lokalni ekonomski rast”, koji finansiraju Agencija za međunarodni razvoj Sjedinjenih američkih država (USAID) i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, je razvoj potencijala i promocija dinarskog koridora, a kako bi se doprinijelo smanjivanju ekonomskih, socijalnih i regionalnih nejednakosti u Bosni i Hercegovini kroz afirmaciju Via Dinarice kao regionalne turističke destinacije i povećanja konkurentnosti Bosne i Hercegovine u oblasti avanturističkog, rekreativnog i općenito, turizma u prirodi. Glavni zadatak projekta je podržati proces uspostavljanja koridora Via Dinarica kao turističkog proizvoda koji nudi održivu egzistenciju širokom spektru subjekata u lokalnim zajednicama koje se nalaze na području koridora.

UNDP u Bosni i Hercegovini poziva zainteresirana pravna lica koja održavaju planinarske objekte duž planina Prenj, Čvrsnica i Vran da podnesu prijedloge projekata za sudjelovanje u aktivnosti projekta „Via Dinarica” koja se tiče poboljšanja smještajnih kapaciteta u planinarskim objektima duž Bijele staze koridora Via Dinarica.

Prijaviti se mogu udruženja, organizacije, klubovi i javne ustanove koji održavaju planinarske objekte (planinarske kuće, planinarske domove, skloništa i slično) na planinama Prenj, Čvrsnica i Vran i koji su spremni da, u okviru ove aktivnosti, podnesu prijedloge i sudjeluju s najmanje 10% sufinanasiranja u rehabilitaciji ili poboljšanju uvjeta planinarskih objekata koje održavaju, kako bi doprinijeli sveukupnoj povezanosti i unaprjeđenju smještajnih kapaciteta duž Bijele staze Via Dinarice.    

Svi zainteresirani, koji žele da sudjeluju u ovoj aktivnosti projekta, pozivaju se da dostave svoje prijedloge projekata, uključujući i svu prateću dokumentaciju, najkasnije do 19.08.2015.godine do 17:00 sati. Sve prijave slati isključivo na adresu

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

UN House

Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo, BiH

Projekat „Via Dinarica: Platforma za održivi razvoj turizma i lokalni ekonomski rast”

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja tokom prijavnog perioda, podnositelji prijedloga projekata mogu uputiti svoja pitanja isključivo na e-mail adresu registry.ba@undp.org, najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava. Molimo da u e-mail-u naznačite da se pitanja odnose na Projekat Via Dinarica.