View Notice

Javni poziv u sklopu Projekta „Via Dinarica: platforma za održivi razvoj turizma i lokalni ekonomski rast“
Procurement Process :Other
Office :UNDP CO BIH - BOSNIA AND HERZEGOVINA
Deadline :28-Sep-15
Posted on :11-Sep-15
Development Area :OTHER  OTHER
Reference Number :25287
Link to Atlas Project :
00083882 - Via Dinarica
Documents :
Prilog I_Obrazac projektnog prijedloga
Prilog II_Budzet projekta
Prilog III_Plan aktivnosti
Prilog IV_Pismo sufinansiranje
Prilog V_Pismo partner
Smjernice za podnosioce prijedloga
Overview :

Javni poziv u sklopu Projekta „Via Dinarica: platforma za održivi razvoj turizma i lokalni ekonomski rast“

Podrška poboljšanju usluga u oblasti avanturističkog, rekreativnog i općenito turizma u prirodi duž Bijele staze Via Dinarica-e

Javni poziv za dostavu prijedloga se objavljuje u sklopu Projekta „Via Dinarica: platforma za održivi razvoj turizma i lokalni ekonomski rast“, koji finansiraju Agencija za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država (USAID) i Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u Bosni i Hercegovini. Cilj projekta je afirmacija Via Dinarica-e kao regionalne turističke destinacije i povećanje konkurentnosti Bosne i Hercegovine u oblasti avanturističkog, rekreativnog i općenito, turizma u prirodi.

Cilj javnog poziva je pružiti podršku poboljšanju usluga u oblasti avanturističkog, rekreativnog i općenito turizma u prirodi duž Bijele staze Via Dinarica-e, i time doprinijeti sveukupnom razvoju Via Dinarica-e kao turističke destinacije, unapređujući turističku ponudu i čineći privlačnijim lokalitete koji se baziraju na turističkim aktivnostima karakterističnim za ta područja. 

Javni poziv je otvoren kvalificiranim aplikantima iz isključivo sljedećih općina/opština i gradova:

 • Opština Foča;

 • Kalinovik

 • Opština Trnovo (RS)

 • Općina Trnovo (FBiH);
 • Konjic;
 • Jablanica;
 • Grad Mostar;
 • Posušje;
 • Tomislavgrad;
 • Općina Livno;
 • Općina Bosansko Grahovo.

Kvalificirani podnositelji prijedloga projekata su (i) udruge/udruženja, organizacije i klubovi registrirani u navedenim opštinama/općinama duž Bijele staze Via Dinarice, čija je osnovna djelatnost razvoj i/ili promocija turizma i (ii) privatna poduzeća registrirana duž Bijele staze Via Dinarica-e, koja su aktivna u sektoru turizma (tour operatori, turističke agencije). Svi podnositelji prijedloga projekata trebaju osigurati vlastiti finansijski doprinos u iznosu od 10 % od ukupnog budžeta traženog od projektnog fonda.   

Rok za podnošnje prijava i kompletne dokumentacije je 28. septembar, 2015. godine do 17:00 sati. Prijave trebaju biti poslane na sljedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP)

Zgrada Ujedinjenih naroda

Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

(Projekat Via Dinarica: platforma za održivi razvoj turizma i lokalni ekonoski rast („Podrška poboljšanju usluga u oblasti avanturističkog, rekreativnog i turizma u prirodi duž Bijele staze Via Dinarica-e“)

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja tokom prijavnog perioda, podnositelji prijedloga projekata mogu uputiti svoja pitanja isključivo na e-mail adresu registry.ba@undp.org, najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava. Molimo da u e-mail-u naznačite da se pitanja odnose na Projekat Via Dinarica.