View Notice

Public Call for Proposals of Projects for the Development of Entrepreneurship and Support for Start-up ideas through cooperation with Diaspora
Procurement Process :CP-QB-FBS - Call for Proposal – Quality Based Fixed Budget
Office :UNDP Office - BOSNIA AND HERZEGOVINA
Deadline :03-Dec-17
Posted on :17-Nov-17
Development Area :OTHER  OTHER
Reference Number :42609
Link to Atlas Project :
00089307 - Diaspora for Development
Documents :
Prilog 1_Obrazac projektnog prijedloga_Start-up
Prilog 2_Budzet projekta
Prilog 3_Pismo namjere - za saradnju sa privrednim subjektom
Prilog 4_ Izjava o partnerstvu sa dijasporom
Prilog 6_Pismo namjere sa istaknutim iznosom sufinansiranja
Prilog 7_Matrica logickog okvira
Prilog 8_Plan aktivnosti i promocije
Prilog 9_Administrativni podaci o aplikantu
Prilog 10_Finansijska identifikaciona forma
Prilog 11_Izjava o podobnosti
D4D Javni poziv_Podrska razvoju poduzetnistva i start-up idejama
Overview :

Javni poziv

 

za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu razvoja poduzetništva i podrške start-up idejama kroz saradnju sa dijasporom u okviru Projekta „Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u Bosni i Hercegovini: Dijaspora za razvoj“

 

Potpun projektni prijedlog potrebno je dostaviti u jednom (1) originalnom štampanom (uvezan A4 format) i jednom (1) elektronskom primjerku (zip format na USB stiku). 

 

Na koverti je potrebno naznačiti ime javnog poziva za koji se aplicira: „Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata u svrhu razvoja poduzetništva i podrške start-up idejama kroz saradnju sa dijasporom u okviru Projekta „Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u Bosni i Hercegovini: Dijaspora za razvoj“.

 

Nadalje, na koverti je potrebno naznačiti i puni naziv i adresu podnosioca prijave, te naglasiti slijedeće: „Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja“.

 

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 03-Dec-2017., do 17:00 sati.

 

Prijave moraju biti dostavljene u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili kurirskom poštom na sljedeću adresu:

 

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

 

Projekat „Dijaspora za razvoj“

 

UN HOUSE

 

Zmaja od Bosne bb

 

71 000 Sarajevo