View Notice

RFQ K-190906 - Hosting services for registration and information Management of People with Disabilities (PWDs) and landmine/ unexploded ordnance of wars (UXO) Victims in Quang Binh and Binh Dinh provinces
Procurement Process :RFQ - Request for quotation
Office :UNDP Country Office - VIET NAM
Deadline :19-Sep-19
Posted on :06-Sep-19
Development Area :OTHER  
Reference Number :59045
Link to Atlas Project :
00098770 - Korea - Vietnam Mine Action Project
Documents :
Request for Quotation (RFQ)
Annex 2
Overview :

UNDP Việt Nam cần tìm nhà cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ và các dịch vụ kèm theo với chi tiết trong Yêu cầu chào giá đính kèm.

Việc xét duyệt báo giá sẽ được thực hiện trên cơ sở cạnh tranh, phù hợp với các quy định về đấu thầu của UNDP.

Liên hệ:
Lê Thị Kim Dung -  Cán bộ mua sắm
Dự án Việt Nam – Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả sau chiến tranh - UNDP Việt Nam
Email: le.kim.dung@undp.org
Hạn chót nộp hồ sơ: ngày 19 tháng 09 năm 2019

------------------------------------------------------------------

UNDP sẽ tổ chức một buổi họp làm rõ các yêu cầu kỹ thuật trong Yêu cầu chào giá vào hồi 09:00 AM ngày 12 tháng 09 năm 2019. Các nhà thầu quan tâm vui lòng đăng ký tham gia tới địa chỉ email nguyen.minh.chau@undp.org; điện thoại: 0989722512 trong hoặc trước ngày 10 tháng 09 năm 2019 để được đón tiếp.