View Notice

288-2019-UNDP-UKR-ITB-EEBP Decentralized ventilation system modules
Procurement Process :ITB - Invitation to bid
Office :UNDP Country Office - UKRAINE
Deadline :04-Oct-19
Posted on :24-Sep-19
Development Area :OTHER  OTHER
Reference Number :59473
Link to Atlas Project :
00088958 - Energy Efficiency in Public Buildings in Ukraine
Documents :
288-2019-UNDP-UKR-ITB-EEPB_eng
288-2019-UNDP-UKR-ITB-EEPB_ukr
forms_288-2019-UNDP-UKR-ITB-EEPB_eng
forms_288-2019-UNDP-UKR-ITB-EEPB_ukr
Instruction e-tendering rus
Overview :

Dear Sir / Madam:

We kindly request you to submit your Bid for supply of Decentralized ventilation system modules (288-2019-UNDP-UKR-ITB-EEPB, Event ID 0000004456).

Pre-bid conference is planned as follows:

Time: 15:00

Date: 26 September 2019

Venue: 1, Klovsky Uzviz, Kyiv, Ukraine, Aleksanyan

Please inform us about your intention to joint in by e-mail procurement.ua@undp.org, indicating list of participants, their names, positions and contacts. 

Proposals must be submitted on or before the deadline indicated by UNDP in the eTendering system.  Proposals must be submitted in the online eTendering system in the following link: https://etendering.partneragencies.org using your username and password. If you have not registered in the system before, you can register now by logging in using the below username and password, and follow the registration steps as specified in the system user guide.

username: event.guest

password: why2change

In case you forgot your password, please do not create a new profile but rather use “forgotten password” function.

Please note:

It is strongly recommended to create your username with two parts, your first name and last name separated by “.”, similar to the one shown above.

Once registered you will receive a valid password to the registered email address which you can use for signing in and changing your password. You can participate in the bid event only if you have registered in the system.

How to find the event and tender documentation:

Once registered, bidders have to insert under the field "Event ID" the following: "UKR10 in the first box, and "0000004456"  in the second box and click the Search button. 

Should the bidder have problems in finding the event, please consult the attached manual for bidders for other details.

You are kindly requested to indicate whether your company intends to submit a Proposal by clicking on “Accept Invitation”.  

In the course of preparing and submitting your Proposal, it shall remain your responsibility to ensure that it submitted into the system by the deadline. The system will automatically block and not accept any bid after the deadline. Kindly ensure that supporting documents required are signed and in the .pdf format, and free from any virus or corrupted files.

Do not hesitate to contact procurement.ua@undp.org if you find any issues using the e-tendering system.

Bidders are also strongly advised to go through additional materials on using eTendering (i.e. videos, manual) posted here:

http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/business/procurement-notices/resources/ 

UNDP looks forward to receiving your Bid and thanks to you in advance for your interest in UNDP procurement opportunities.

Sincerely yours,

United Nations Development Programme in Ukraine

________________________

Шановний пане / пані:

Ми запрошуємо взяти участь в тендері та подати Вашу заявку на поставку Модулів системи децентралізованої вентиляції (288-2019-UNDP-UKR-ITB-EEPB, Event ID 0000004456).

Конференція перед подачею пропозицій планується наступним чином:

Час: 15:00

Дата проведення: 26 вересня 2019 року

Місце проведення: 1, Кловський узвіз, Київ, Україна, Алексанян

Будь ласка, повідомте нас про свій намір свзяти участь у зустрічі електронною procurement.ua.@undp.org із зазначенням списку учасників, їх імен, посад та контактів.

Пропозиції повинні бути подані протягом терміну, визначеного ПРООН в системі eTendering. Пропозиції необхідно подавати в онлайн-систему eTendering за наступним посиланням: https://etendering.partneragencies.org , використовуючи ваше ім’я користувача та пароль. Якщо ви раніше не зареєструвались у системі, ви можете зареєструватися зараз, увійшовши за допомогою наведеного нижче імені користувача та пароля та виконавши кроки реєстрації, як зазначено в посібнику користувача системи.

ім'я користувача: event.guest

пароль: why2change

Якщо ви забули свій пароль, будь ласка, не створюйте новий профіль, а скористайтеся функцією «забутий пароль».

Будь ласка, зауважте:

1. Рекомендується створити своє ім'я користувача з двох частин, ваше ім'я та прізвище, розділені знаком ".", Подібне до показаного вище.

2. Після реєстрації ви отримаєте дійсний пароль на зареєстровану електронну адресу, яку ви можете використовувати для входу та зміни пароля. Ви можете брати участь у конкурсі пропозицій лише за умови реєстрації в системі.

Як знайти подію та тендерну документацію:

Після реєстрації учасники торгів повинні вставити під поле "Ідентифікатор події" наступне: "UKR10 у першому полі та "0000004456"у другому вікні та натиснути кнопку Пошук.

Якщо у учасника будуть проблеми з пошуком події, будь ласка, ознайомтесь із доданим посібником щодо учасників торгів, щоб отримати детальну інформацію.

Просимо вас вказати, чи має намір ваша компанія подати пропозицію, натиснувши «Прийняти запрошення».

Під час підготовки та подання Вашої Пропозиції Ви несете відповідальність за забезпечення її подання до системи до встановленого терміну. Система автоматично блокує та не приймає жодних пропозицій після закінчення строку. Будь ласка, переконайтеся, що необхідні підтверджуючі документи підписуються у форматі .pdf та не містять вірусів чи пошкоджених файлів.

Якщо у вас виникнуть проблеми із системою електронних торгів, не звертайтеся до procurement.ua@undp.org.

Учасникам тендерів також рекомендується ознайомитись із додатковими матеріалами щодо використання eTendering (тобто відео, посібника), розміщених тут:

http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/business/procurement-notices/resources/

ПРООН з нетерпінням очікує отримання Вашої заявки та заздалегідь дякує Вам за зацікавленість у можливостях закупівель ПРООН.

З повагою,

Програма розвитку ООН в Україні