View Notice

Request for quotation for Rice, cooking oil, mask and handwashing liquid
Procurement Process :RFQ - Request for quotation
Office :UNDP Vietnam - VIET NAM
Deadline :20-May-20
Posted on :14-May-20
Development Area :HEALTH  HEALTH
Reference Number :65888
Link to Atlas Project :
00098770 - Korea - Vietnam Mine Action Project
Documents :
Request for Quotation
Annex 2 - Mau bao gia
Annex 3 - GTC
Procurement Notice - Addendum 1
Overview :

UNDP Vietnam procures Rice, cooking oil, mask and handwashing liquid. Procurement Notice with enclosed technical specification and other requirements are in the attached files.

UNDP Việt Nam tổ chức đấu thầu mua sắm Gạo, dầu ăn, khẩu trang và nước rửa tay. Thông tin gói thầu gồm thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác trong file đính kèm.

Interested offerors are invited to submit quotation and updated business license following guidance in the Procurement Notice to:

Các nhà thầu quan tâm gửi hồ sơ thầu gồm giấy đăng ký kinh doanh mới nhất và báo giá theo mẫu tới:

Procurement Unit

UNDP Viet Nam

304 Kim Ma, Ha Noi, Viet Nam

Tel: (+84 24) 38500100

Email for quotation submission/Địa chỉ email nộp báo giá: bidding.vn@undp.org

Email for inquiry/Địa chỉ email giải đáp thắc mắc: le.kim.dung@undp.org

with notification by email (without attachment) to: procurement.vn@undp.org that the bidder has submitted proposal. UNDP will not be responsible for the missing of quotation if the bidder does not send notification email to above address.

Sau khi nộp hồ sơ thầu, nhà thầu cần gửi email tới địa chỉ email: procurement.vn@undp.org; thông báo đã nộp hồ sơ. UNDP sẽ không chịu trách nhiệm về việc hồ sơ không tới được địa chỉ cần nhận nếu nhà thầu không gửi thông báo ngay sau khi nộp hồ sơ.

Deadline for submission: Wednesday 20 May 2020

Hạn nộp thầu: Thứ Tư, ngày 20 Tháng 05 năm 2020