View Notice

Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata
Procurement Process :Other
Office :UNDP Office - BOSNIA AND HERZEGOVINA
Deadline :30-Oct-20
Posted on :05-Oct-20
Development Area :OTHER  OTHER
Reference Number :71001
Link to Atlas Project :
00105416 - Women in elections in BIH
Documents :
01-Javni poziv - Podrska incijativama liderki tokom COVID19 pandemije Smjernice
Prilog 1 Obrazac projektnog prijedloga
Prilog 2 Forma budzeta
Prilog 3 logicki okvir rada
Prilog 4 plan aktivnosti i promocije
Prilog 5 Pismo podrske JLS
Prilog 8 Administrativni podaci o aplikantu
Prilog 9 Finansijska identifikacijska forma
Prilog 11 Lista za provjeru
Prilog 12 Pismo namjere o sufinsiranju projekta
01-Javni poziv - Podrska incijativama liderki tokom COVID19 pandemije Smjernice EXTENDED
Overview :

Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata se realizira u okviru aktivnosti „Liderke u akciji: Emancipacija i pružanje usluga u sklopu humanitarnih i urgentnih praksi u vrijeme pandemije“, koja se provodi kao dio projekta Žene na izborima u BiH (u daljem tekstu WIE), finansiranog od strane Vlade Švedske.

Opšti cilj ovog poziva je pružanje podrške inicijativama liderki, kao odgovora na identifikovane socijalne potrebe u vanrednim/hitnim situacijama.  Realizacija ovih inicijativa na lokanom nivou imaju za cilj da doprinese izgradnji dinamičnih i inkluzivnih zajednica kroz aktivno uključivanje žena i inovativne ideje, što će omogućiti bolji život za stanovnike u tim zajednicama, a posebno za one koje su u stanju veće potrebe. U skladu sa tim, Javni poziv ima za cilj poticanje inicijativa organizacija u zajednici, koje doprinose poboljšanju socijalnih aspekata te dobrobiti zajednice u cjelini.

U deset jedinica lokalne samouprave, tokom dosadašnjih aktivnosti, WIE projekat je uspostavio veoma blisku saradnju sa upravama, posebno strukturiranim fokusnim grupama i kroz manje infrastrukturne intervencije, izgradnju kapaciteta, savjetovanja o poboljšanju lokalnih socijalnih usluga i aktivnosti vezane za izradu lokalnih gender akcionih planova.

Cilj ovog javnog poziva su brze i ciljane intervencije, koje će povećati snagu i vjerodostojnost ženskog liderstva u zemlji, potači i podržati aktivizam i socijalnu koheziju te, gdje je to moguće, ponuditi riješenja  bitnih lokalnih socijalnih potreba

Javni poziv usmjeren je na podršku projektnim prijedlozima u 10 jedinica lokalne samouprave i to: Banja Luka, Bijeljina, Gračanica, Laktaši, Ljubuški, Nevesinje, Olovo, Stari Grad Sarajevo, Tešanj, Zenica.

Oblasti u okviru kojih se mogu podnositi prijedlozi projekata su slijedeće:

1.            Lokalne inicijative na pokretanju poljoprivrednih zadruga i podrška ženama koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom;

2.            Podrška krojačicama/ma i pojedinačnim kapacitetima za proizvodnju medicinskih vizira i prilagođavanju proizvodnje trenutnim potrebama, u skladu sa potrebama za individualu zdravstvenu zaštitu (maske, zaštitni skafanderi) u deset partnerskih JLS;

3.            Socijalne inovacije ili inicijative koji smanjuju pritisak nastao usljed potpune ili djelomične nedostupnosti javnih usluga za djecu, adolescente i osobe treće životne dobi, posebno u području predškolskog obrazovanja i staranja, te novih online obrazovnih sadržaja komplementarnih s već postojećim uslugama u lokalnoj zajednici. 

Pozivaju se svi zainteresirani i kvalifikovani potencijalni podnosioci prijava, koja žele sudjelovati u ovoj aktivnosti projekta, da dostave svoje prijedloge projekata, uključujući i svu prateću dokumentaciju, najkasnije do petka, 30.10.2020. godine do 17:00 sati. Sve prijave slati isključivo na adresu:

 Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

UN House

Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo, BiH

Projekat Žene na izborima u BiH

 Sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti isključivo putem elektronske pošte, najkasnije do 12.10.2020, sa jasno naznačenim nazivom poziva u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu: registry.ba@undp.org. Molimo da u e-mail-u naznačite da se pitanja odnose na projekat Žene na izborima u BiH.