View Notice

Javni poziv za odabir ReLOaD partnerskih jedinica lokalne samouprave
Procurement Process :CP-QB-FBS - Call for Proposal – Quality Based Fixed Budget
Office :UNDP CO BIH - BOSNIA AND HERZEGOVINA
Deadline :12-Apr-21
Posted on :15-Mar-21
Development Area :OTHER  OTHER
Reference Number :76360
Link to Atlas Project :
00126501 - Local Democracy in the Western Balkans 2- ReLOaD2
Documents :
Prilog 1 - Pismo namjere
Prilog 2 - Matrica za bodovanje
Prijavni obrazac - Grupa 1
Smjernice za podnosice prijava - ReLOaD 2
Overview :

Pozivaju se sve zainteresovane JLS u BiH koje zadovoljavaju eliminatorne kriterije da učestvuju u otvorenom i konkurentskom procesu odabira minimalno 7 partnerskih JLS za učešće u ReLOaD 2 projektu.
JLS koje se prijavljuju na poziv, dužne su dostaviti tražene dokumente za prijavu kako je naglašeno u Smjernicama.
Svoje prijave JLS trebaju dostaviti u jednom štampanom primjerku i u elektronskoj formi (CD ili USB). Pozivaju se sve JLS da, u cilju očuvanja okoliša, što više prateće dokumentacije dostave u elektronskom obliku. Prijave se trebaju dostaviti putem preporučene pošte ili lično na sljedeću adresu:
UNDP BiH
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD 2)
Zgrada Ujedinjenih nacija
Zmaja od Bosne bb
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Prijave za učešće, u skladu sa ovim Pozivom i pripadajućim Smjernicama trebaju biti dostavljene najkasnije do 12. aprila 2021. godine u 17.00 sati. Prijave koje stižu poštom, trebaju imati poštanski žig koji potvrđuje da je prijava poslana u okviru navedenog roka.
Prijave podnesene na druge načine (npr. faks ili e-maila) neće biti uzete u razmatranje.
Dodatne informacije, elektronska verzija Smjernica i prijavnih dokumenta su dostupni na sljedećim web adresama: www.ba.undp.org., www.sogfbih.ba , www.alvrs.com.
Za dodatne informacije i objašnjenja, upit je potrebno poslati na adresu registry.ba@undp.org sa naznakom ReLOaD 2 projekat u naslovu. Odgovori će biti dostavljeni u pisanoj formi najkasnije u roku od 3 radna dana nakon prijema upita.
Informativne sesije o javnom pozivu će se održati putem ZOOM platforme 23. marta, 30. marta i 06. aprila 2021. godine, a poziv za ove sesije će biti objavljen na gore navedenim stranicama.