View Notice

Javni poziv za za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru druge faze projekta Via Dinarica UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE I USLUGA DUŽ STAZA VIA DINARICE U BOSNI I HERCEGOVINI
Procurement Process :CP-QB-FBS - Call for Proposal – Quality Based Fixed Budget
Office :UNDP CO BIH - BOSNIA AND HERZEGOVINA
Deadline :20-Apr-21
Posted on :30-Mar-21
Development Area :TOURISM  TOURISM
Reference Number :76889
Link to Atlas Project :
00107283 - Via Dinarica: Second project phase
Documents :
Prilog I_prijedlog projekta
Prilog II_budžet
Prilog III_plan aktivnosti
Prilog IV_pismo namjere_sufinansiranje
Prilog IVa_pismo namjere_dodatno sufinansiranje
Prilog V_izjava o partnerstvu
Via Dinarica 2_Javni poziv_2021_Smjernice za podnosioce prijava
Overview :

Javni poziv za podnošenje prijava ima za cilj dodatno poboljšati ponudu i zadržati turiste na duži period, doprinoseći ugledu Via Dinarice kao regionalne turističke destinacije kroz poboljšanje i proširenje turističkih smještajnih kapaciteta i povećanje raznolikosti turističkih usluga i proizvoda (kulturnog, istorijskog, sportsko-rekreativnog i avanturističkog turizma i slično) duž bijele, zelene i plave staze u Bosni i Hercegovini. U širem smislu, ova shema za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava će doprinijeti oporavku od posljedica Covid -19 pandemije i jačanju cjelokupnog turističkog sektora u Bosni i Hercegovini.

Popunjeni obrazac prijedloga projekta, budžet i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti u jednom (1) originalnom primjerku i jednoj (1) neovjerenoj kopiji, u A4 formatu i uvezane sa numerisanim stranicama. Također, kompletnu navedenu dokumentaciju je potrebno dostaviti i u elektronskoj formi, na USB memorijskoj kartici (ne CD). USB memorijsku karticu je potrebno pričvrstiti za originalni primjerak prijave.

Na koverti je potrebno naznačiti naziv javnog poziva:

„Projekat Via Dinarica: Javni poziv za dostavu prijava za podršku unapređenju turističke ponude i usluga duž staza Via Dinarice u Bosni i Hercegovini, prioritetna oblast XX (navesti prioritetnu oblast)

Nadalje, na koverti je potrebno naznačiti i puni naziv i adresu podnosioca prijave, te naglasiti sljedeće: „Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja.“

Prijave moraju biti dostavljene u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo, BiH

Druga faza projekta Via Dinarica

Prijave dostavljene drugim putem (npr. putem faksa ili email-a) neće biti uzete u razmatranje.

Krajnji rok za podnošenje prijava je utorak 20.4.2021. godine do 16:00 sati, što potvrđuje datum na otpremnici, poštanski žig ili priznanica. Dostavljena projektna dokumentacija se ne vraća.

Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Naknadne dopune prijave, objašnjenja, obrazloženja i sl., dostavljeni nakon isteka roka, neće se uzimati u obzir. 

Info sesije za ovaj javni poziv će se održati u sljedećim terminima:

  • prva info sesija: četvrtak 8.4.2021. godine u 10.00 sati;
  • druga info sesija: ponedjeljak 12.4.2021. godine u 10.00 sati.

Info sesije će biti održane putem online platforme (Zoom) za video i audio konferencije.