View Notice

Procurement of Organic Pest Control Products (Organik Zararlı Kontrol Ürünleri Alımı)
Procurement Process :RFQ - Request for quotation
Office :Turkey - TURKEY
Deadline :20-Apr-21
Posted on :07-Apr-21
Development Area :AGRICULTURE GENERAL  AGRICULTURE
GENERAL
Reference Number :77126
Link to Atlas Project :
00096623 - rural development in goksu taseli project
Documents :
Request for Quotation (English Version)
Request for Quotation (Türkçe Versiyon)
Annex 2. Quotation Submission Form
Annex 3. Technical and Financial Offer - Goods
Annex 4. General Terms and Conditions for Contracts
Overview :

Dear Madam/ Sir

UNDP kindly requests your quotation for the procurement of Organic Pest Control Products as detailed in Annex 1 of this RFQ within the scope of Göksu Taşeli Watershed Development Project.

This Request for Quotation comprises the following documents:

Section 1: This request letter

Section 2: RFQ Instructions and Data

Annex 1: Schedule of Requirements

Annex 2: Quotation Submission Form

Annex 3: Technical and Financial Offer

Annex 4: General Terms and Conditions of Contract

When preparing your quotation, please be guided by the RFQ Instructions and Data. Please note that quotations must be submitted using Annex 2: Quotation Submission Form and Annex 3 Technical and Financial Offer, by the method and by the date and time indicated in Section 2. It is your responsibility to

ensure that your quotation is submitted on or before the deadline. Quotations received after the submission deadline, for whatever reason, will not be considered for evaluation.

Thank you and we look forward to receiving your quotations.

UNDP Turkey Country Office (CO), Procurement Unit

Sayın İlgili,

UNDP, Goksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında bu RFQ'nun Ek 1'inde detaylandırılan Organik Zararlı Kontrol Ürünleri sağlanmasına ilişkin fiyat teklifinizi rica eder.

Bu Teklif Cağrısı aşağıdaki belgeleri icermektedir:

Kısım 1: Bu talep mektubu

Kısım 2: RFQ Talimatları ve Verileri

Ek 1: Gereksinimler Eki

Ek 2: Teklif Sunma Formu

Ek 3: Teknik ve Mali Teklif

Ek 4: Sozleşmelere Ait Genel Hukum ve Koşullar

Teklifinizi hazırlarken, lutfen RFQ Talimatlarını ve Verilerini rehber olarak kullanınız. Tekliflerin Ek 2: Teklif Sunma Formu ve Ek 3 Teknik ve Mali Teklif kullanılarak Bolum 2'de belirtilen yontem, tarih ve saate gore sunulması gerektiğini lutfen unutmayınız. Teklifinizin belirtilen muhlet tarihinde veya daha once sunulmasını

sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Her ne sebeple olursa olsun, son başvuru tarihinden sonra alınan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlginize teşekkur eder, sunacağınız fiyat tekliflerinizi bekleriz.

UNDP Turkiye Ulke Ofisi Office, Satınalma Birimi.