View Notice

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (OCD) U SKLOPU PROJEKTA „STVARANJE POVOLJNIJEG OKRUŽENJA ZA CIVILNO DRUŠTVO“ (EMBRACE) - PRODUZETAK ROKA ZA DOSTAVU!
Procurement Process :CP-QB-FBS - Call for Proposal – Quality Based Fixed Budget
Office :UNDP CO BIH - BOSNIA AND HERZEGOVINA
Deadline :26-Nov-21
Posted on :28-Oct-21
Development Area :OTHER  OTHER
Reference Number :85043
Link to Atlas Project :
00120690 - EMBRACE - Enable and Manage more Beneficial Civil Societ
Documents :
8. Izjava o dvostrukom finansiranju.docx
10. Lista za provjeru.docx
Smjernice za aplikante_EMBRACE.docx
1. Projektni prijedlog.docx
2. Pregled budzeta_proracuna.xls
3. Matrica logickog okvira.docx
4. Plan aktivnosti i promocije.docx
5. Administrativni podaci o aplikantu.docx
6. Finansijska identifikaciona forma.docx
7. Izjava o podobnosti.docx
9. Izjava o partnerstvu.docx
Aneks 11. Ciljevi odrzivog razvoja.pdf
FAQ - Najcesca pitanja sa odgovorima_EMBRACE.docx
Overview :

Projekat „Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo“ (EMBRACE) finansira Vlada Kraljevine Norveške u iznosu od 750.000 EUR, a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Cilj Javnog poziva je jačanje kapaciteta OCD radi unapređenja kvaliteta usluga koje se pružaju građanima u lokalnim zajednicama.

EMBRACE projekat će podržati OCD iz cijele Bosne i Hercegovine. Javni poziv je otvoren u periodu od 28. oktobra do 26. novembra 2021. Pozivaju se sve OCD (udruženja/udruge ili fondacije), registrovane u skladu s važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, da dostave prijedloge projekata u skladu sa sljedećim tematskim oblastima:

  • mladi, omladinski aktivizam i volonterizam,
  • socijalna inkluzija i socijalne usluge za ranjive kategorije,
  • građansko učešće i volonterizam u zajednici,
  • rodna ravnopravnost,
  • zaštita okoline,
  • ljudska prava.

Ovim pozivom je predviđena dodjela sredstava u dva LOT-a:

  • LOT 1 – od 5.000,00 do 20.000,00 BAM
  • LOT 2 - od 20.001,00 do 60.000,00 BAM

Trajanje predloženih projekata je minimalno 5, a maksimalno 7 mjeseci. Odobreni projekti moraju biti realizovani u periodu januar - juli 2022. godine.

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na elektronskoj adresi: www.ba.undp.org. Informativni sastanak „Otvoreni dan“ će se održati  sa zainteresovanim OCD prema sljedećem rasporedu:

  • Sarajevo - 8. novembar 2021., od 09,00 sati do 10,00 sati
  • Banjaluka – 11. novembar 2021., od 09,00 sati do 10,00 sati

Broj učesnika na otvorenim danima će biti ograničen kapacitetom samog prostora, u skladu sa epidemiološkim mjerama. Tačna lokacija održavanja otvorenih dana će biti blagovremeno objavljena na www.ba.undp.org.

Ispunjenu prijavu (sa kompletnom traženom dokumentacijom) potrebno je dostaviti u dva štampana primjerka i jednoj elektronskoj kopiji (USB), u zatvorenoj koverti, preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8 do 17 sati na sljedeću adresu: UNDP BiH, Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, sa naznakom “Za EMBRACE projekat”.

Rok za predaju prijave je 26. novembar 2021. godine, do 17 sati. Prijave dostavljene nakon navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum i vrijeme slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu podnosioca prijave, puni naziv projekta i naznaku “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

Detalji o uslovima Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga organizacija civilnog društva mogu se pronaći u Smjernicama za aplikante, na gore navedenoj elektronskoj adresi.