View Notice

Construction of Livestock Health and Welfare Center Akkise
Procurement Process :RFQ - Request for quotation
Office :UNDP Country Office - TURKEY
Deadline :07-Dec-21
Posted on :19-Nov-21
Development Area :CONSTRUCTION  CONSTRUCTION
Reference Number :85898
Link to Atlas Project :
00096623 - rural development in goksu taseli project
Documents :
RFQ-21-038 (English Version)
RFQ-21-038 (Türkçe Versiyon)
Annex 4 - UNDP General Conditions of Contract for Civil Works
Annex 5 - Technical Drawings
Annex 6 - Form of Bid Security
Quotation Submission Forms
Overview :

Dear Madam/Sir,

 

UNDP kindly requests your quotation for the provision of “Construction of Livestock Health and Welfare Center Akkise” goods, works and/or services as detailed in Annex 1 of this RFQ within the scope of Göksu Taşeli Watershed Development Project.

This Request for Quotation comprises the following documents:

Section 1: This request letter

Section 2: RFQ Instructions and Data

Annex 1: Schedule of Requirements

Annex 2: Quotation Submission Form

Annex 3: Technical and Financial Offer

Annex 4: General Terms and Conditions of Contract

Annex 5: Technical Drawings

Annex 6: Form of Bid Security

When preparing your quotation, please be guided by the RFQ Instructions and Data. Please note that quotations must be submitted using Annex 2: Quotation Submission Form and Annex 3 Technical and Financial Offer, by the method and by the date and time indicated in Section 2.

It is your responsibility to ensure that your quotation is submitted on or before the deadline. Quotations received after the submission deadline, for whatever reason, will not be considered for evaluation.

Thank you and we look forward to receiving your quotations.

UNDP Turkey Country Office

Sayın İlgili,

 

UNDP, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında bu RFQ'nun eklerinde detaylandırılan “Akkise Hayvan Sağlığı ve Refahı Bakım Merkezleri Yapım İşi”ne ilişkin fiyat teklifinizi rica eder.

Bu Teklif Çağrısı aşağıdaki belgeleri içermektedir:

Section 1: This request letter

Section 2: RFQ Instructions and Data

EK 1: Schedule of Requirements

EK 2: Quotation Submission Form

EK 3: Technical and Financial Offer

EK 4: General Terms and Conditions of Contract

EK 5: Technical Drawings

EK 6: Form of Bid Security

Teklifinizi hazırlarken, lutfen RFQ Talimatlarını ve Verilerini rehber olarak kullanınız. Tekliflerin Ek 2: Teklif Sunma Formu ve Ek 3 Teknik ve Mali Teklif kullanılarak Bölüm 2'de belirtilen yöntem, tarih ve saate göre sunulması gerektiğini lutfen unutmayınız.

Teklifinizin belirtilen süre sonunda veya daha önce sunulmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Her ne sebeple olursa olsun, son başvuru tarih ve saatinden sonra alınan

teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlginize teşekkür eder, sunacağınız fiyat tekliflerinizi bekleriz.

UNDP Türkiye Ülke Ofisi