View Notice

Public Call for technical and financial support to decarbonization projects in SMEs from carbon-intensive industries
Procurement Process :Other
Office :UNDP Country Office - BOSNIA AND HERZEGOVINA
Deadline :03-Jun-22
Posted on :26-Apr-22
Development Area :OTHER  OTHER
Reference Number :90573
Link to Atlas Project :
00141105 - Inclusive Decarbonization Activity IDA
Documents :
Javni poziv - MSP dekarbonizacija - final
Prilog 1-Obrazac-prijave-
Prilog 2-Pismo-namjere-o-sufinansiranju-
Prilog 3 -Lista-za-provjeru-JP
Prilog 4 -UN-globalni-principi-
Prilog-5-Izjava-o-povezanim-licima
Javni poziv - MSP dekarbonizacija - final - 09.05 - izmjena
Notice on Amendment of Public Call - decarbonization of SMEs
Notice on Extension of Deadline Public Call - decarbonization of SMEs
Javni poziv - MSP dekarbonizacija - izmjena 12.05
Notice on Amendment of Public Call - decarbonization of SMEs - 12.05
Prilog 3 -Lista-za-provjeru-JP - izmjena 12.05
Overview :

Under construction

 

 

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za tehničku i bespovratnu finansijsku podršku dekarbonizaciji malih i srednjih preduzeća (MSP) iz industrija s visokim emisijama ugljika (električna energija, čelik i cement) u sklopu projekta “Inkluzivna dekarbonizacija” (IDA) koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a isti finansira Vlada Japana.

 

Tehnička i finansijska podrška dekarbonizacijinajmanje 20 MSP-a je predviđena u okviru druge komponente IDA projekta, a sastoji se od:

  • Provedba detaljnog energetskog audita,
  • Identifikacija potencijalnih mjera i projekata za dekarbonizaciju (sa fokusom na energetsku efikasnost i tehnologije obnovljivih izvora energije),
  • Provedba analize energetskih, socio-ekonomskih i okolišnih benefita kao i utjecaja identificiranih mjera i projekata dekarbonizacije,
  • Odabir mjera/projekta dekarbonizacije na osnovu prethodnih analiza i audita,
  • Provedba odabranih mjera/projekata dekarbonizacije u MSP-ima uz finansijsku podršku IDA projekta,
  • Praćenje i nadzor provedbe, te evaluacija i verifikacija postignutih efekata nakon provedbe odabranih mjera/projekata dekarbonizacije u MSP-ima.

 

Svrha provedbe ovog seta aktivnosti je pružanje podrške MSP-ima u tranziciji ka nisko-karbonskom razvoju, kroz iskorištavanje potencijala energetske efikasnosti i tehnologija obnovljivih izvora energije, a sa krajnjim ciljem ublažavanja ili uklonjanja opasnosti i negativnog utjecaja ovisnosti o fosilnim gorivima na njihovo buduće poslovanje i razvoj.