View Notice

Construction of 5 Livestock Shades
Procurement Process :RFQ - Request for quotation
Office :UNDP Country Office - TURKEY
Deadline :20-May-22
Posted on :05-May-22
Development Area :CONSTRUCTION  CONSTRUCTION
Reference Number :90693
Link to Atlas Project :
00096623 - rural development in goksu taseli project
Documents :
Request for Quotation (Teklif Çagrisi)
Annex II Quotation Submission Form
Annex III Technical and Financial Offer
Annex IV Form of Bid Security
Techical Drawings 1/3
Techical Drawings 2/3
Techical Drawings 3/3
Overview :

Dear Madam, Sir,

UNDP kindly requests your quotation for the provision of “Construction of 5 Livestock Shades” works as detailed in Annex 1 of this RFQ within the scope of Göksu Taşeli Watershed Development Project.

This Request for Quotation comprises the following documents:

Section 1: This request letter

Section 2: RFQ Instructions and Data

Annex 1: Statement of Works

Annex 2: Quotation Submission Form

Annex 3: Technical and Financial Offer

Annex 4: General Terms and Conditions of Contract

Annex 5: Technical Drawings

Annex 6: Form of Bid Security

When preparing your quotation, please be guided by the RFQ Instructions and Data. Please note that quotations must be submitted using Annex 2: Quotation Submission Form and Annex 3 Technical and Financial Offer, by the method and by the date and time indicated in Section 2. It is your responsibility to ensure that your quotation is submitted on or before the deadline. Quotations received after the submission deadline, for whatever reason, will not be considered for evaluation.

Thank you and we look forward to receiving your quotations.

Yours sincerely,

UNDP Turkey Country Office

Sayın İlgililer,

UNDP, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında bu RFQ'nun eklerinde detaylandırılan “5 Adet Küçükbaş Gölgelik Yapım İşi”ne ilişkin fiyat teklifinizi rica eder.

Bu Teklif Çağrısı aşağıdaki belgeleri içermektedir:

Bölüm 1: Talep mektubu bölümü

Bölüm 2: RFQ Talimatları ve Bilgileri

Ek 1: Teknik Şartname 

Ek  2: Teklif Sunum Formu

Ek 3: Teknik ve Mali Teklif

Ek 4: Sözleşmenin Genel Kural ve Koşulları

Ek 5: Teknik Çizimler

Ek 6: Geçici Teminat Taslağı

 

Teklifinizi hazırlarken, lutfen RFQ Talimatlarını ve Bilgilerini rehber olarak kullanınız. Tekliflerin Ek 2: Teklif Sunum Formu ve Ek 3 Teknik ve Mali Teklif kullanılarak Bölüm 2'de belirtilen yöntem, tarih ve saate göre sunulması gerektiğini lutfen unutmayınız. Teklifinizin belirtilen süre sonunda veya daha önce sunulmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Her ne sebeple olursa olsun, son başvuru tarih ve saatinden sonra alınan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlginize teşekkür eder, sunacağınız fiyat teklifinizi bekleriz.

Saygılarımızla,

UNDP Türkiye Ülke Ofisi