View Notice

Javni poziv za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) na području Grada Istočno Sarajevo
Procurement Process :CP-QB-FBS - Call for Proposal – Quality Based Fixed Budget
Office :UNDP Country Office - BOSNIA AND HERZEGOVINA
Deadline :31-May-22
Posted on :17-May-22
Development Area :OTHER  OTHER
Reference Number :91283
Link to Atlas Project :
00126501 - Local Democracy in the Western Balkans 2- ReLOaD2
Documents :
1. Projektni prijedlog
2. Pregled budzeta_proracuna
3. Matrica logickog okvira
4. Plan aktivnosti i promocije
5. Administrativni podaci o aplikantu
6. Finansijska identifikaciona forma
7. Izjava o podobnosti
8. Izjava o dvostrukom finansiranju
9. Izjava o partnerstvu
10. Lista za provjeru
11. Ciljevi odrzivog razvoja
Najcesca pitanja sa odgovorima
Smjernice za aplikante Grad Istocno Sarajevo
Rang lista ISTOCNO SARAJEVO final
Overview :

Opšti cilj ovog poziva je dalje jačanje partnerskih odnosa između organizacija civilnog društva i JLS izgradnjom svijesti o korisnosti međusobne saradnje i podsticanju održivog dijaloga, a sve u cilju pružanja boljih usluga lokalnoj zajednici.

Tematske oblasti, kao što su socijalne usluge za one najranjivije, socijalna inkluzija, ravnopravnost spolova, zaštita okoline, ljudska prava i slično su u fokusu ReLOaD2 projekta.

Ovo je prilika da se pozovu sve organizacije civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u vezi sa razvojnim ciljevima Grada Istočno Sarajevo.

Sve informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na sljedećim adresama: www.ba.undp.org, te na službenoj web adresi Grada Istočno Sarajevo: www.gradistocnosarajevo.net.

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Istočno Sarajevo može se preuzeti od 9. marta do 6. aprila 2022. godine, sa zvanične web stranice Grada Istočno Sarajevo (www.gradistocnosarajevo.net) ili ličnim preuzimanjem USB-a sa svim aplikacionim formama tokom informativnog sastanka „Otvoreni dan“ koji se održava 14. marta 2022.

Prijavni set čini jedan elektronski primjerak (USB) na kojem se nalaze odvojeno obavezna i dodatna dokumentacija, te po jedan primjerak dokumenata koje je potrebno dostaviti u štampanom oblikuSvi materijali se dostavljaju u jednoj zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično na protokol Gradske uprave tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08,00 do 15,00 sati, sa naznakom za ReLOaD2 projekat na adresi:

Grad Istočno Sarajevo

Stefana Nemanje br. 14

71123 Grad Istočno Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Rok za predaju aplikacija je 6. april 2022. godine do 15,00 sati. Aplikacije koje budu pristigle poslije navedenog roka biti će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum i vrijeme slanja prije zvaničnog isteka roka.

Aplikacije poslane na bilo koji drugi način (npr. e-mailom) neće biti uzete u razmatranje.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i riječi “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

Grad Istočno Sarajevo će voditi urednu evidenciju o primljenim pošiljkama i izdavati potvrde o prijemu.

Aplikantima se preporučuje da prije predaje prijedloga projekta provjere da je aplikacija kompletna, tako što će ispuniti listu za provjeru (Aneks 10) koja je sastavni dio aplikacije.

Informativni sastanak „Otvoreni dan“ sa zainteresovanim organizacijama će biti održan 14. marta 2022. godine od 11,00 do 12,00 sati u prostorijama gradske uprave, Ulica Stefana Nemanje br. 14, Grad Istočno Sarajevo. U slučaju da tokom trajanja javnog poziva postoji interes za ponovno održavanje otvorenih dana, sastanak će biti ponovljen tokom trajanja Javnog poziva. Smjernice za aplikante Javnog poziva će detaljno biti prezentirane na informativnom sastanku zajedno sa informacijama o čestim greškama koje su se dešavale prilikom prethodnih Javnih poziva u sklopu prve faze ReLOaD projekta.

Tokom trajanja Javnog poziva OCD će biti pružena dodatna podrška kroz usluge konsultanta - mentoraPrvi sastanak sa mentorom će biti organizovan 24. marta 2022. godine u prostorijama gradske uprave, Ulica Stefana Nemanje br. 14, Grad Istočno Sarajevo. Dodatni sastanci koje organizuje mentor sa OCD će se također održavati javno, a raspored će, uključujući datum i vrijeme, biti blagovremeno objavljen putem gradske web stranice. U svrhu transparentnosti zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na stranici Grada Istočno Sarajevo. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

Dvodnevni trening za OCD iz oblasti upravljanja projektnim ciklusom (PCM - Project Cycle Management) će također biti organizovan u sklopu javnog poziva u periodu od od 17-18. marta 2022. u prostorijama gradske uprave, Ulica Stefana Nemanje br. 14, Grad Istočno Sarajevo. Trening je namijenjen lokalnim organizacijama civilnog društva kojim je potrebna dodatna edukacija. Svrha treninga je da se ojačaju kapaciteti organizacija za dizajniranje i implementaciju projekata koji doprinose lokalnom razvoju i pružanju usluga, te da se primjene vještine neophodne za razvoj projektne ideje, efektivno pisanje projekta, praćenje i procjenu projektne realizacije kroz praktičan rad. Prijave na trening su otvorene za OCD iz Grada Istočno Sarajevo do 15. marta 2022. godine. Prijave se primaju na email adresu: privreda@gradistocnosarajevo.net.  

Osim toga, sva pitanja vezana za javne pozive mogu se poslati e-poštom registry.ba@undp.org sa referencom na ReLOaD2 BiH projekat u naslovu. Upiti mogu biti poslani najkasnije do 1. aprila 2022. godine, a odgovori će biti dostavljeni u pisanom obliku u roku od tri (3) radna dana od dana prijema.

Također, na web stranici Grada i UNDP-a za vrijeme trajanja javnog poziva biće objavljen dokument „Često postavljena pitanja“ zajedno sa ostalim dokumentima Javnog poziva. Dokument je namijenjen za dodatnu pomoć aplikantima kako bi imali uvid u prethodno postavljena pitanja koje su aplikanti imali tokom ranijih poziva.