View Notice

Procurement of Coats and Berets
Procurement Process :RFQ - Request for quotation
Office :UNDP Country Office - TURKEY
Deadline :16-Jun-22
Posted on :02-Jun-22
Development Area :OTHER  OTHER
Reference Number :91893
Link to Atlas Project :
00113500 - Uplands Rural Development Programme
Documents :
Solicitation
Returnable Bidding Forms
Overview :

UNDP kindly requests your quotation for procurement of Procurement of Coats and Berets as detailed in Annex 1 of this RFQ.

UNDP, bu RFQ'nun Ek 1'inde detaylandırılan “Mont ve Bere” Satınalımı için teklifinizi rica eder.

This Request for Quotation comprises the following documents:

Section 1: This request letter

Section 2: RFQ Instructions and Data

Annex 1:                                        Schedule of Requirements

Annex 2: Quotation Submission Form

Annex 3: Technical and Financial Offer

 

Bu Teklif Çağrısı aşağıdaki belgeleri içermektedir:

      Bölüm 1: Talep mektubu bölümü

      Bölüm 2: RFQ Talimatları ve Bilgileri

Ek 1: Gereksinimler Listesi 

Ek  2: Teklif Sunum Formu

Ek 3: Teknik ve Mali Teklif

When preparing your quotation, please be guided by the RFQ Instructions and Data. Please note that quotations must be submitted using Annex 2: Quotation Submission Form and Annex 3 Technical and Financial Offer, by the method and by the date and time indicated in Section 2. It is your responsibility to ensure that your quotation is submitted on or before the deadline. Quotations received after the submission deadline, for whatever reason, will not be considered for evaluation.

Teklifinizi hazırlarken, lutfen RFQ Talimatlarını ve Bilgilerini rehber olarak kullanınız. Tekliflerin Ek 2: Teklif Sunum Formu ve Ek 3 Teknik ve Mali Teklif kullanılarak Bölüm 2'de belirtilen yöntem, tarih ve saate göre sunulması gerektiğini lutfen unutmayınız. Teklifinizin belirtilen süre sonunda veya daha önce sunulmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Her ne sebeple olursa olsun, son başvuru tarih ve saatinden sonra alınan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Thank you and we look forward to receiving your quotations.

İlginize teşekkür eder, sunacağınız fiyat teklifinizi bekleriz.

UNDP Turkey