View Notice

Turnkey Supply and Installation of Greenhouses
Procurement Process :RFQ - Request for quotation
Office :UNDP Country Office - TURKEY
Deadline :19-Jun-22
Posted on :03-Jun-22
Development Area :AGRICULTURE GENERAL  AGRICULTURE
GENERAL
Reference Number :91966
Link to Atlas Project :
00113500 - Uplands Rural Development Programme
Documents :
Amendment No.1_Questions and Answers
RFQ_Turnkey Supply and Installation of Greenhouses
Returnable Bidding Forms
Overview :

Dear Madam/Sir,

UNDP Turkey CO kindly requests your quotation for the Turnkey Supply and Installation of Greenhouses within the scope of the Uplands Rural Development Project (URDP) as detailed in the RFQ.

UNDP, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında RFQ'da detaylandırılan “Anahtar Teslim Sera Tedarik ve Kurulumu”na ilişkin fiyat teklifinizi rica eder.

When preparing your quotation, please be guided by the RFQ Instructions and Data. Please note that quotations must be submitted using Annex 2: Quotation Submission Form and Annex 3 Technical and Financial Offer, by the method and by the date and time indicated in Section 2. It is your responsibility to ensure that your quotation is submitted on or before the deadline. Quotations received after the submission deadline, for whatever reason, will not be considered for evaluation.

Teklifinizi hazırlarken, lutfen RFQ Talimatlarını ve Bilgilerini rehber olarak kullanınız. Tekliflerin Ek 2: Teklif Sunum Formu ve Ek 3 Teknik ve Mali Teklif kullanılarak Bölüm 2'de belirtilen yöntem, tarih ve saate göre sunulması gerektiğini lutfen unutmayınız. Teklifinizin belirtilen süre sonunda veya daha önce sunulmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Her ne sebeple olursa olsun, son başvuru tarih ve saatinden sonra alınan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Thank you and we look forward to receiving your quotations.

İlginize teşekkür eder, sunacağınız fiyat teklifinizi bekleriz.

Important Note: Please be informed that Turkish text is given for reference purpose only. In case of an inconsistency between Turkish and English texts, English text shall prevail.

*Turkish translation is not official

Önemli Not: Lütfen Türkçe metnin sadece bilgilendirme amaçlı verildiğini unutmayınız. Türkçe ile İngilizce metinler arasında çelişki olduğu takdirde İngilizce metin esas alınacaktır.

* Türkçe versiyonu resmi çeviri değildir.