View Notice

Preparation of Project Design and Technical Specifications for Adana Kozan Livestock Market
Procurement Process :RFQ - Request for quotation
Office :UNDP Country Office - TURKEY
Deadline :29-Jul-22
Posted on :04-Jul-22
Development Area :SERVICES  SERVICES
Reference Number :93057
Link to Atlas Project :
00113500 - Uplands Rural Development Programme
Documents :
Request for Quotation (Teklif Çagrisi)
Returnable Bidding Forms
Amendment Nr.1
Overview :

Dear Madam/Sir,

 

UNDP kindly requests your quotation for the provision of “Preparation of Project Design and Technical Specifications for Adana Kozan Livestock Market” as detailed in Annex 1 of this RFQ within the scope of Uplands Rural Development Project (URDP).

 

This Request for Quotation comprises the following documents:

Section 1: This request letter

Section 2: RFQ Instructions and Data

Annex 1: Schedule of Requirements

Annex 2: Quotation Submission Form

Annex 3: Technical and Financial Offer

Annex 4: General Terms and Conditions of Contract

 

When preparing your quotation, please be guided by the RFQ Instructions and Data. Please note that quotations must be submitted using Annex 2: Quotation Submission Form and Annex 3 Technical and Financial Offer, by the method and by the date and time indicated in Section 2. It is your responsibility to ensure that your quotation is submitted on or before the deadline. Quotations received after the submission deadline, for whatever reason, will not be considered for evaluation.

Thank you and we look forward to receiving your quotations.

 

Sincerely,

 

UNDP Türkiye CO, Procurement Unit.

Sayın İlgili,

 

UNDP, Kırsal Dezavantajlı Alanları Kalkınma Projesi kapsamında bu RFQ'nun eklerinde detaylandırılan “Adana Kozan Canli Hayvan Pazari Tasarim Hizmeti Alim İşi”ne ilişkin fiyat teklifinizi rica eder.

 

Bu Teklif Çağrısı aşağıdaki belgeleri içermektedir:

Bölüm 1: Talep mektubu bölümü

Bölüm 2: RFQ Talimatları ve Bilgileri

Ek 1: İş Tanımı 

Ek  2: Teklif Sunum Formu

Ek 3: Teknik ve Mali Teklif

Ek 4: Sözleşmenin Genel Kural ve Koşulları

 

 

Teklifinizi hazırlarken, lutfen RFQ Talimatlarını ve Bilgilerini rehber olarak kullanınız. Tekliflerin Ek 2: Teklif Sunum Formu ve Ek 3 Teknik ve Mali Teklif kullanılarak Bölüm 2'de belirtilen yöntem, tarih ve saate göre sunulması gerektiğini lutfen unutmayınız. Teklifinizin belirtilen süre sonunda veya daha önce sunulmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Her ne sebeple olursa olsun, son başvuru tarih ve saatinden sonra alınan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

İlginize teşekkür eder, sunacağınız fiyat teklifinizi bekleriz.

 

Saygılarımızla,

 

UNDP Türkiye Ülke Ofisi, Satın Alma Birimi