View Notice

Procurement of Grape Garden Demonstrations
Procurement Process :RFQ - Request for quotation
Office :UNDP Country Office - TURKEY
Deadline :31-Aug-22
Posted on :16-Aug-22
Development Area :RURAL DEV’T. (MISCELLANY)  RURAL DEV’T.
(MISCELLANY)
Reference Number :94645
Link to Atlas Project :
00113500 - Uplands Rural Development Programme
Documents :
Request for Quotation (Teklif Çagrisi)
Returnable Bidding Forms
Annex.4 General Terms and Conditions for Contracts
Annex.5 Commitment Letter (Taahhütname)
Overview :

Dear Madam/Sir,

 

UNDP kindly requests your quotation for “Procurement of Grape Garden Demonstrations” as detailed in Annex 1 of this RFQ within the scope of Upland Rural Development Project.

 

This Request for Quotation comprises the following documents:

Section 1: This request letter Section

Section 2: RFQ Instructions and Data

      Annex 1: Schedule of Requirements

      Annex 2: Quotation Submission Form

      Annex 3: Technical and Financial Offer

      Annex 4: General Terms and Conditions of Contract

       Annex 5: Commitment Letter of Seedling Certificate

 

When preparing your quotation, please be guided by the RFQ Instructions and Data. Please note that quotations must be submitted using Annex 2: Quotation Submission Form and Annex 3 Technical and Financial Offer, by the method and by the date and time indicated in Section 2. It is your responsibility to ensure that your quotation is submitted on or before the deadline. Quotations received after the submission deadline, for whatever reason, will not be considered for evaluation.

 

Thank you and we look forward to receiving your quotations.

 

UNDP Türkiye Country Office

 

Sayın İlgili,

 

UNDP, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında bu RFQ'nun eklerinde detaylandırılan “Üzüm Bahçesi Demonstrasyonları”na ilişkin fiyat teklifinizi rica eder.

 

Bu Teklif Çağrısı aşağıdaki belgeleri içermektedir:

Bölüm 1: Talep mektubu bölümü

Bölüm 2: RFQ Talimatları ve Bilgileri

        Ek 1: Gereklilikler Listesi 

       Ek  2: Teklif Sunum Formu

       Ek 3: Teknik ve Mali Teklif

       Ek 4: Sözleşmenin Genel Hüküm ve Koşulları

       Ek 5: Fide Sertifika Taahhütnamesi

 

Teklifinizi hazırlarken, lutfen RFQ Talimatlarını ve Bilgilerini rehber olarak kullanınız. Tekliflerin Ek 2: Teklif Sunum Formu ve Ek 3 Teknik ve Mali Teklif kullanılarak Bölüm 2'de belirtilen yöntem, tarih ve saate göre sunulması gerektiğini lütfen unutmayınız. Teklifinizin belirtilen süre sonunda veya daha önce sunulmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Her ne sebeple olursa olsun, son başvuru tarih ve saatinden sonra alınan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

İlginize teşekkür eder, sunacağınız fiyat teklifinizi bekleriz.

 

 

UNDP Türkiye Ülke Ofisi