View Notice

Preparation of Project Design and Technical Specifications for Geomembrane Pond and Water Transmission Line / Geomembran Havuz ve Su İletim Hattı Uygulama Projesi Hizmet Alımı
Procurement Process :RFQ - Request for quotation
Office :UNDP Country Office - TURKEY
Deadline :07-Oct-22
Posted on :23-Sep-22
Development Area :CONSULTANTS  CONSULTANTS
Reference Number :95969
Link to Atlas Project :
00113500 - Uplands Rural Development Programme
Documents :
Request for Quotation (Teklif Çagrisi)
Returnable Forms
Overview :

The Government of the Republic of Turkey has obtained a loan from the International Fund for Agricultural Development (IFAD), for the Financing of the Uplands Rural Development Programme (URDP). Implemented in two regions, in a total of six provinces covering 45 districts and targeting 30,000 households: Eastern Mediterranean (Adana, Mersin, Osmaniye) and Western Black Sea (Bartın, Kastamonu, Sinop). During the implementation, program will focus its activities in uplands and transitional areas in the programme provinces where farm and pastureland is mostly above 600 m and where most of the forest villages and neighbouring forest villages are located.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi’nin (KDAKP) finansmanı için, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu’ndan (IFAD) bir kredi almıştır. Akdeniz (Adana, Mersin, Osmaniye) ve Batı Karadeniz (Bartın, Kastamonu, Sinop) olmak üzere iki bölgede, 45 ilçeyi kapsayan ve 30.000 haneyi hedefleyen proje toplam altı ilde uygulanmaktadır. Uygulama sırasında, proje faaliyetleri yetiştiriciler ve mera alanlarının çoğunlukla 600 m'nin üzerinde olduğu ve orman köylerinin ve komşu orman köylerinin çoğunun bulunduğu proje illerindeki yaylalarda ve geçiş alanlarında yoğunlaştırılacaktır.

UNDP kindly requests your quotation for the provision of “Preparation of Project Design and Technical Specifications for Geomembrane Pond and Water Transmission Line” as detailed in Annex 1 of this RFQ within the scope of Uplands Rural Development Project (URDP).

UNDP, Kırsal Dezavantajlı Alanları Kalkınma Projesi kapsamında bu RFQ'nun eklerinde detaylandırılan “Geomembran Havuz ve Su İletim Hattı Uygulama Projesi Hizmet Alımı”na ilişkin fiyat teklifinizi rica eder.

This Request for Quotation comprises the following documents:

Section 1: This request letter

Section 2: RFQ Instructions and Data

Annex 1: Schedule of Requirements

Annex 2: Quotation Submission Form

Annex 3: Technical and Financial Offer

Annex 4: General Terms and Conditions of Contract

Bu Teklif Çağrısı aşağıdaki belgeleri içermektedir:

Bölüm 1: Talep mektubu bölümü

Bölüm 2: RFQ Talimatları ve Bilgileri

Ek 1: İş Tanımı 

Ek 2: Teklif Sunum Formu

Ek 3: Teknik ve Mali Teklif

Ek 4: Sözleşmenin Genel Kural ve Koşulları

When preparing your quotation, please be guided by the RFQ Instructions and Data. Please note that quotations must be submitted using Annex 2: Quotation Submission Form and Annex 3 Technical and Financial Offer, by the method and by the date and time indicated in Section 2. It is your responsibility to ensure that your quotation is submitted on or before the deadline. Quotations received after the submission deadline, for whatever reason, will not be considered for evaluation.

Teklifinizi hazırlarken, lütfen RFQ Talimatlarını ve Bilgilerini rehber olarak kullanınız. Tekliflerin Ek 2: Teklif Sunum Formu ve Ek 3 Teknik ve Mali Teklif kullanılarak Bölüm 2'de belirtilen yöntem, tarih ve saate göre sunulması gerektiğini lütfen unutmayınız. Teklifinizin belirtilen süre sonunda veya daha önce sunulmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Her ne sebeple olursa olsun, son başvuru tarih ve saatinden sonra alınan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Thank you and we look forward to receiving your quotations.

İlginize teşekkür eder, sunacağınız fiyat teklifinizi bekleriz.

 

UNDP Türkiye Procurement Unit / UNDP Türkiye Satın Alma Birimi