View Notice

Procurement of “Milking and Cream Machines”
Procurement Process :RFQ - Request for quotation
Office :UNDP Country Office - TURKEY
Deadline :13-Oct-22
Posted on :28-Sep-22
Development Area :OTHER  OTHER
Reference Number :96082
Link to Atlas Project :
00096623 - rural development in goksu taseli project
Documents :
Request for Quotation
Quotation Submission Forms (Annex 2&3&4)
Overview :

REQUEST FOR QUOTATION (RFQ) | TEKLİF ÇAĞRISI (RFQ)

The Government of the Republic of Turkey has obtained a loan from the International Fund for Agricultural Development (IFAD), for the Financing of the Göksu Taşeli Watershed Development Project (GTWDP). Implemented in 11 districts and 212 villages of the Konya and Karaman provinces, the project targets 30 000 rural households, and aims to reduce rural poverty by supporting economic diversification through agricultural value chain development and sustainable natural resource management. The General Directorate of Agrarian Reform (GDAR) and the Survey & Projects Department (SPD) have overall responsibilities of the management of the project, through SPD as Central Project Management Unit (CPMU) based in Ankara, and two Provincial Project Management Units (PPMU) based in Konya and Karaman respectively.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi’nin (GTHKP) finansmanı için, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu’ndan (IFAD) bir kredi almıştır. Konya ve Karaman illerinin 11 ilçesi ve 212 köyünde uygulanan proje, kırsaldaki 30,000 haneyi hedeflemekte ve tarımsal değer zinciri geliştirmek ve sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi vasıtası ile ekonomik çeşitliliği desteklemek suretiyle kırsaldaki yoksulluğu azaltmayı amaçlamaktadır. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM) ve Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı (EPDB), Ankara merkezli bir Merkezi Proje Yönetim Birimi (MPYB) ve Konya ve Karaman merkezli 2 İl Proje Yönetim Birimi (İPYB) olarak EPDB vasıtası ile projenin yönetiminden genel olarak sorumludur.

UNDP kindly requests your quotation for the procurement of “Milking and Cream Machines” as detailed in attached RFQ.  

UNDP, ekte verilen RFQ'nun Teknik Şartnamesinde detaylandırılan “süt sağım ve krema makineleri” için teklifinizi rica eder.

When preparing your quotation, please be guided by the RFQ Instructions and Data. Please note that quotations must be submitted using Annex 2: Quotation Submission Form and Annex 3: Technical and Financial Offer, by the method and by the date and time indicated in Section 2. It is your responsibility to ensure that your quotation is submitted on or before the deadline. Quotations received after the submission deadline, for whatever reason, will not be considered for evaluation.

Teklifinizi hazırlarken, lütfen RFQ Talimatlarını ve Bilgilerini rehber olarak kullanınız. Tekliflerin Ek 2: Teklif Sunum Formu ve Ek 3 Teknik ve Mali Teklif kullanılarak Bölüm 2'de belirtilen yöntem, tarih ve saate göre sunulması gerektiğini lütfen unutmayınız. Teklifinizin belirtilen süre sonunda veya daha önce sunulmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Her ne sebeple olursa olsun, son başvuru tarih ve saatinden sonra alınan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Thank you and we look forward to receiving your quotations.

İlginize teşekkür eder, sunacağınız fiyat teklifinizi bekleriz.

Important Note: Please be informed that Turkish text is given for reference purpose only. In case of an inconsistency between Turkish and English texts, English text shall prevail.

*Turkish translation is not official

Önemli Not: Lütfen Türkçe metnin sadece bilgilendirme amaçlı verildiğini unutmayınız. Türkçe ile İngilizce metinler arasında çelişki olduğu takdirde İngilizce metin esas alınacaktır.

* Türkçe versiyonu resmi çeviri değildir.

UNDP Türkiye Country Office
UNDP Türkiye Ülke Ofisi