View Notice

Javni Poziv za subvencionisanje ugradnje solarnih sistema za vlastite potrebe na objekte individualnog stanovanja na području Grada Gradiška
Procurement Process :Other
Office :UNDP Country Office - BOSNIA AND HERZEGOVINA
Deadline :21-Nov-22
Posted on :25-Oct-22
Development Area :OTHER  OTHER
Reference Number :96580
Link to Atlas Project :
00100708 - Public and Private Finance for Development
Documents :
Javni poziv za subvencije solarnih sistema u domacinstvima - Gradiška
Prilog 1 - Prijavni obrazac - Gradiška
Prilog 2 - Izjava o prihvatanju uslova poziva - Gradiška
Prilog 3 - Izjava suvlasnika - Gradiška
Prilog 4 - Metodologija rangiranja korisnika - Gradiška
Prilog 5 - Nacrt ugovora - Gradiška
Prilog 6 - Lista za provjeru - Gradiška
Prilog 7 - Izjava o povezanim licima - Gradiška
Overview :

Predmet Javnog poziva je pružanje tehničke i finansijske podrške pripremi i realizaciji ugradnje solarnih sistema za vlastite potrebe na objekte individualnog stanovanja na području Grada Gradiška. Aktvnost se provodi u okviru projekta “Ubrzanje tranzicije ka čistoj energiji korištenjem potencijala solarne energije u Bosni i Hercegovini” (SolarCET), podržanog od strane Vlade Republike Slovačke. Projekat SolarCET ima za cilj potaknuti građane, vlasnike privatnih i javnih objekata da koriste solarne panele i kolektore, kao mjeru podrške tranziciji ka čistoj energiji, borbi protiv zagađenja zraka i energetskog siromaštva, smanjenju emisije stakleničkih plinova i broja građana koji boluju od respiratornih bolesti u Bosni i Hercegovini.

 

Javnim pozivom omogućeno je subvencionisanje ugradnje solarnih sistema za vlastite potrebe na stambenim objektima u iznosu do 50% vrijednosti nabavke i ugradnje opreme. Pored subvencije, za kvalifikovane podnosioce prijava, obezbijeđeno je finansiranje od Grada Gradiška i UNDP-a u cjelokupnom iznosu za:

  • izradu tehničke dokumentacije (projekat sa predmjerom i predračunom radova) za solarni sistem koji će biti predmet realizacije i finansijske podrške,
  • kontrolu kvaliteta izrađene tehničke dokumentacije,
  • stručni nadzor tokom izvođenja radova.

 

Na Javni poziv mogu se prijaviti sve zainteresovane osobe koje su vlasnici/suvlasnici stambenih objekata individualnog stanovanja, u kojima borave, na području Grada Gradiška. Podnosioci prijava mogu konkurisati za podršku – subvencionisanje ugradnje solarnog sistema za vlastite potrebe, u skladu sa uslovima definisanim Javnim pozivom. Krajnji rok za podnošenje prijava je ponedjeljak, 21.11.2022. godine dok se dodatna pitanja u vezi Javnog poziva mogu dostaviti putem formulara za pitanja na registry.ba@undp.org sa naznakom “Javni poziv za subvencionisanje ugradnje solarnih sistema na području Grada Gradiška” u periodu od 27.10. do 14.11.2022. godine.