View Notice

DIREKTNI POZIV PARTNERSKIM JEDINICIMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PREDAJU PRIJEDLOGA AKTIVNOSTI ZA FINANSIRANJE OPERATIVNIH/AKCIONIH PLANOVA LOKALIZIRANIH VIZIJA
Procurement Process :Other
Office :UNDP BiH - BOSNIA AND HERZEGOVINA
Deadline :27-Mar-23
Posted on :28-Feb-23
Development Area :OTHER  OTHER
Reference Number :97569
Link to Atlas Project :
00093109 - Revitalizing Local Communities Phase II
Documents :
2. Budzet_proracun
3. Plan aktivnosti i promocije
4. Pismo obaveze za dodatno sufinansiranje
Oglas za direktni poziv za operativne planove
Smjernice za prijavu_MZ projekat JLS operativni planovi-novo
1. Prijedlog aktivnosti za sufinanciranje-novo
Pitanja i odgovori - Direktni poziv fin
Overview :

PROJEKAT JAČANJE ULOGE MJESNIH ZAJEDNICA U BOSNI HERCEGOVINI RASPISUJE:

                      DIREKTNI POZIV PARTNERSKIM JEDINICIMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PREDAJU PRIJEDLOGA AKTIVNOSTI

                                   ZA FINANSIRANJE OPERATIVNIH/AKCIONIH PLANOVA LOKALIZIRANIH VIZIJA                                                                                                                                           

Projekat jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini (BIH)-MZ projekat ima za cilj unaprjeđenje kvaliteta života građana i građanki u Bosni i Hercegovini kroz osnažene, rodno odgovorne mjesne zajednice koje potpomažu aktivan angažman građana i građanki u javnom životu, i predstavljaju primjer dobre prakse lokalnih samouprava. Projekat, u drugoj fazi koja traje od 2020-2024. godine, radi sa ukupno 41[1] jedinicom lokalne samouprave (JLS) i 199 MZ. MZ projekat provodi UNDP u BiH u partnerstvu sa domaćim institucijama[2] a finansiraju ga Vlada Švicarske i Švedska.

Kroz aktivnosti MZ projekta, u svim partnerskim jedinicama lokalne samouprave (JLS) su u sveobuhvatnim konsultacijskim procesima kreirane i usvojene nove vizije mjesnih zajednica koje se zasnivaju na mapiranim ključnim funkcijama mjesnih zajednica kroz dokument Nova vizija mjesnih zajednica u BiH. Kako bi se novousvojene lokalizirane vizije mjesnih zajednica pretočile u stvarnost, razvijeni su i usvojeni operativni/akcioni planovi na period od tri godine u kojima su izložene konkretne aktivnosti čija će realizacija doprinijeti jačanju prepoznatih ključnih funkcija mjesnih zajednica u partnerskim JLS. 

Do sada su sve partnerske JLS-njih 41- usvojile lokalizirane vizije dok je operativne/akcione planove do sada usvojilo 36 JLS.

MZ projekat poziva partnerske JLS da dostave prijedloge aktivnosti za sufinansiranje usvojenih operativnih/akcionih planova. Iznos dostupnih  sredstava za odobrene prijedloge aktivnosti jeste 18.000,00 BAM po jedinici lokalne samouprave uz obavezno sufinansiranje od strane JLS u iznosu od minimalno 5.400,00 BAM.

Dužina trajanja realizacije prijedloga aktivnosti može biti najviše 8 mjeseci.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno za partnerske jedinice lokalne samouprave MZ projekta.

Detaljne informacije o uslovima za prijavu i kriterijima za finansiranje prijedloga aktivnosti mogu se pronaći u Smjernicama za prijavu u prilogu ovog Direktnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se preuzeti sa web stranice: www.ba.undp.org.

PITANJA:

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese registry.ba@undp.org sa naznakom za MZ projekat. Pitanja se mogu postavljati do 20. marta, 2023. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

PREDAJA PRIJAVA:

Ispunjena  (sa kompletnom traženom dokumentacijom) se dostavlja u jednoj elektronskoj kopiji (USB) i uključuje set obavezne i set dodatne dokumentacije. Svi materijali se dostavljaju u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8 do 17:00 sati na sljedeću adresu, sa naznakom za MZ projekat:

UNDP BiH

Zmaja od Bosne bb

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Rok za predaju aplikacija je 27.mart, 2023. godine. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga aktivnosti, puno ime i adresu JLS koja se prijavljuje, i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

Rezultati poziva će biti objavljeni na web stranici UNDP BIH www.ba.undp.org, u roku od 15 radnih dana od zatvaranja poziva. JLS čiji su prijedlozi odobreni za finansiranje će biti obaviještene i pismenim putem.               

                                                                                          

[1] Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Brčko distrikt, Breza, Centar Sarajevo, Čitluk, Doboj, Goražde, Gračanica, Gradačac, Gradiška, Ilijaš, Jablanica, Ključ, Kotor Varoš, Laktaši, Ljubinje, Ljubuški, Maglaj, Modriča, Mrkonjić Grad, Nevesinje, Olovo, Pale FBiH, Petrovo, Rogatica, Rudo, Sanski Most, Tešanj, Teslić, Trebinje, Trnovo, Višegrad, Visoko, Vitez, Vlasenica, Vogošća, Zavidovići, Zenica, Žepče.

[2] Ministarstvo ljudskih prava i izbjeglica BIH, Ministarstvo pravde FBIH, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS-a, entitetski savezi opština/općina i gradova, Brčko Distrikt BIH