View Notice

ReLOaD2 projekat: Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama – Grad Istočno Sarajevo
Procurement Process :Other
Office :Bosnia & Herzegovina - BOSNIA AND HERZEGOVINA
Deadline :07-Jun-23
Posted on :03-May-23
Development Area :OTHER  OTHER
Reference Number :97726
Link to Atlas Project :
00126501 - Local Democracy in the Western Balkans 2- ReLOaD2
Documents :
1. Projektni prijedlog
2. Pregled budzeta_proracuna
3. Matrica logickog okvira
4. Plan aktivnosti i promocije
5. Administrativni podaci o aplikantu
6. Finansijska identifikaciona forma
7. Izjava o podobnosti
8. Izjava o dvostrukom finansiranju
9. Izjava o partnerstvu
10. Lista za provjeru
11. Ciljevi odrzivog razvoja_compressed
Najcesca pitanja sa odgovorima
Smjernice za aplikante Grad Istocno Sarajevo
Rang lista Istocno Sarajevo
Overview :

GRAD ISTOČNO SARAJEVO U PARTNERSTVU SA RAZVOJNIM PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA RASPISUJE:

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD2)

 

Predmet Javnog poziva je jačanje partnerskih odnosa između organizacija civilnog društva i JLS izgradnjom svijesti o korisnosti međusobne saradnje i podsticanju održivog dijaloga, a sve u cilju pružanja boljih usluga lokalnoj zajednici. Aktivnost se provodi u okviru ReLOaD2 projekta, koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja regiona i to: Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), Republici Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu* i Srbiji.

 

Sveukupni cilj projekta je jačanje participativne demokratije i EU integracija na Zapadnom Balkanu, putem osnaživanja civilnog društva i podsticanja mladih na aktivno sudjelovanje u procesu donošenju odluka, te unapređenja poticajnog pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo.

Specifični cilj projekta je jačanje partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva na području Zapadnog Balkana, širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja OCD (LOD metodologija) iz budžeta jedinica lokalne samouprave, usmjerenog ka većem građanskom učešću i učešću mladih u procesima donošenja odluka i unapređenju pružanja usluga u lokalnim zajednicama.

 

Učešće u ovom Javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva. Poziv je otvoren od 3. maja do 7. juna 2023. godine, a pitanja u vezi sa Javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese registry.ba@undp.org sa naznakom za ReLOaD2 projekat do 2. juna 2023. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

 

*Za Evropsku uniju, ovo imenovanje ne dovodi u pitanje stav o statusu i u skladu je sa UNSCR 1244/1999 I Mišljenjem ICJ-a o proglašenju nezavisnosti Kosova. Za UNDP sve reference na Kosovo shvatit će se u kontekstu UN-ove Rezolucije 1244/1999