View Notice

Call for Proposals for Grant Competition - EU Support to Confidence Building in the Western Balkans
Procurement Process :Other
Office :UNDP Serbia - SERBIA
Deadline :24-Jul-23
Posted on :19-Jun-23
Development Area :OTHER  OTHER
Reference Number :97835
Link to Atlas Project :
00147647 - EU Support to Confidence Building in the Western Balkans
Documents :
Javni poziv za aplikante
Vodic za aplikante
Prilog 1 - Projektni predlog
Prilog 3 - Izjava o dvostrukom finansiranju
Prilog 4 - Sporazum o partnerstvu
Prilog 2 - Budzet
Questions and Answers
Questions and Answers Update
Extension of Deadline for Submission of Applications
Questions and Answers Update I
Overview :

Program Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji objavljuje Javni poziv za organizacije civilnog društva iz Srbije koje deluju u oblasti tranzicione pravde, socijalne kohezije i zaštite ljudskih prava u okviru regionalnog projekta „Podrška Evropske unije izgradnji poverenja na Zapadnom Balkanu“, koga finansira Evropska unija a implementira UNDP. Implementacija projekta je počela 1. januara 2023. godine i trajaće četiri godine. Projekat će pružiti stručnu podršku pravosudnim institucijama i organina za sprovodjenje zakona u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu*, Severnoj Makedoniji i Srbiji u procesuiranju predmeta ratnih zločina na nacionalnom nivou, poboljšati uslove za regionalnu saradnju u procesuiranju ovih slučajeva, poboljšati pružanje podrške žrtvama ratnih zločina i svedocima, ojačati kapacitete relevantnih aktera u podršci žrtvama, čime bi se unapredilo efikasno i delotvorno procesuiranje ratnih zločina na Zapadnom Balkanu, usmereno na žrtve i poštovanje ljudskih prava.

Sve intervencije će imati za cilj povećanje, kako odgovornosti za ratne zločine u regionu, tako i javne podrške za to, kao i jačanje dijaloga unutar društava i između etničkih grupa o zločinima počinjenim tokom 1990-ih, a sve u cilju postizanja održivog mira u regionu i izgradnje otpornijeg društva i jače društvene kohezije.

Učešće u ovom Javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD i NVO (udruženja ili fondacije), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Srbiji. Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijumima za finansiranje projekata mogu pronaći na sledećim linkovima:

Javni poziv za aplikante

Vodič za aplikante

Predlog projekta

Budzet

Izjava o dvostrukom finansiranju

Sporazum o partnerstvu

Poziv je otvoren od 19. juna do 17. jula 2023. godine, a pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese grants.rs@undp.org sa naznakom za projekat Podrška Evropske unije izgradnji poverenja na Zapadnom Balkanu.  Odgovori na pitanja će biti objavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od prijema pitanja.

*Za Evropsku uniju, ovo određivanje ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SBUN 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova. Za UNDP, sva pominjanja Kosova treba da budu shvaćena u kontekstu Rezolucije Saveta bezbednosti 1244 (1999).