View Notice

2nd Call for Proposals for Grant competition - EU Support to Confidence Building in the Western Balkans
Procurement Process :Other
Office :UNDP Serbia - SERBIA
Deadline :10-Aug-23
Posted on :06-Jul-23
Development Area :OTHER  OTHER
Reference Number :97874
Link to Atlas Project :
00147647 - EU Support to Confidence Building in the Western Balkans
Documents :
Javni poziv za Aplikante
Prilog 1- Projektni predlog
Prilog 2 - Budžet
Prilog 3 - Izjava
Prilog 4- sporazum o partnerstvu
Vodic za Aplikante
Pitanja i odgovori
Obavestenje o produzetku roka
Overview :

Objavljuje se Drugi javni poziv za podnošenje predloga projekata u okviru regionalnog projekta „Podrška Evropske unije izgradnji poverenja na Zapadnom Balkanu”, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Cilj javnog poziva je da podrži projekte organizacija civilnog društva usmerene na promociju i zaštitu prava žrtava i preživelih tokom sukoba 1990-ih, kao i njihovih porodica.

Implementacija projekta je počela 1. januara 2023. godine i trajaće četiri godine. Projekat će pružiti stručnu podršku pravosudnim i organima za sprovođenje zakona u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu[1], Severnoj Makedoniji i Srbiji u procesuiranju predmeta ratnih zločina na nacionalnom nivou, poboljšati uslove za regionalnu saradnju u procesuiranju ovih slučajeva, poboljšati pružanje podrške žrtvama ratnih zločina i svedocima i ojačati kapacitete relevantnih aktera u podršci žrtvama. Na taj način bi se unapredilo efikasno i delotvorno procesuiranje ratnih zločina na Zapadnom Balkanu, usmereno na žrtve i poštovanje ljudskih prava.

Projekat će ojačati lokalne aktere da podignu svest javnosti o prošlim zločinima, uključujući dijalog i razmenu mišljenja između širokog spektra zainteresovanih strana, posebno mladih i budućih lidera/ki, kako bi doprineli/e boljem razumevanju zločina počinjenih tokom sukoba 1990-ih na teritoriji bivše Jugoslavije. Projekat će efikasno uključiti rodnu ravnopravnost, sistematskim uključivanjem rodne perspektive i rodno odgovorne pravde.

Sve intervencije će imati za cilj povećanje, kako odgovornosti za ratne zločine u regionu, tako i javne podrške za to, kao i jačanje dijaloga unutar društava i između etničkih grupa o zločinima počinjenim tokom 1990-ih, a sve u cilju postizanja održivog mira u regionu i izgradnje otpornijeg društva i jače društvene kohezije.

Dodeljivanje grantova se istovremeno pokreće u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu i Srbiji,  kroz otvoren poziv za dostavljanje predloga projekata. Javni poziv je usmeren na organizacije civilnog društva, uključujući udruženja žrtava, koja pružaju podršku žrtvama i njihovim porodicama, na rodno odgovoran način. 

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijumima za finansiranje projekata mogu pronaći na sledećim linkovima:

Javni poziv za aplikante

Vodič za aplikante

Predlog projekta

Budzet 

Izjava o dvostrukom finansiranju

Sporazum o partnerstvu

Poziv je otvoren od 6. jula do  3. avgusta 2023. godine, a pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese grants.rs@undp.org sa naznakom za projekat Podrška Evropske unije izgradnji poverenja na Zapadnom Balkanu - 2. poziv.  Odgovori na pitanja će biti objavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od prijema pitanja.

*Za Evropsku uniju, ovo određivanje ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SBUN 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova. Za UNDP, sva pominjanja Kosova treba da budu shvaćena u kontekstu Rezolucije Saveta bezbednosti 1244 (1999).