View Notice

Podrška Evropske unije izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu: Drugi javni poziv za organizacije civilnog društva za podnošenje prijedloga projekata
Procurement Process :Other
Office :Bosnia & Herzegovina - BOSNIA AND HERZEGOVINA
Deadline :04-Aug-23
Posted on :07-Jul-23
Development Area :OTHER  OTHER
Reference Number :97877
Link to Atlas Project :
00147647 - EU Support to Confidence Building in the Western Balkans
Documents :
Prilog 1- Projektni prijedlog
Prilog 2 - Budžet
Prilog 3- Izjava o dvostrukom finansiranju
Prilog 4- sporazum o partnerstvu
Drugi Javni poziv za aplikante
Vodic za aplikante
Overview :

Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini objavljuje Drugi javni poziv za organizacije civilnog društva iz Bosne i Hercegovine u okviru regionalnog projekta „Podrška Evropske unije izgradnji povjerenja na Zapadanom Balkanu“, kojeg finansira Evropska unija a implementira UNDP. Cilj javnog poziva je da podrži projekte organizacija civilnog društva usmjerene na promociju i zaštitu prava žrtava i preživjelih tokom sukoba 1990-ih, kao i njihovih porodica.

Implementacija projekta je počela 1. januara 2023. godine i trajaće četiri godine. Projekat će pružiti stručnu podršku pravosudnim institucijama i policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu*, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji u procesuiranju predmeta ratnih zločina na nacionalnom nivou, poboljšati uslove za regionalnu saradnju u procesuiranju ovih slučajeva, poboljšati pružanje podrške žrtvama ratnih zločina i svjedocima, ojačati kapacitete relevantnih aktera u podršci žrtvama, čime bi se unaprijedilo efikasno i djelotvorno procesuiranje ratnih zločina na Zapadnom Balkanu, usmjereno na žrtve i poštovanje ljudskih prava.

Opšti cilj intervencije je da poveća, kako odgovornosti za ratne zločine u regionu, tako i javne podrške za to, kao i jačanje dijaloga unutar društava i između etničkih grupa o zločinima počinjenim tokom 1990-ih, a sve u cilju postizanja održivog mira u regionu i izgradnje otpornijeg društva i jače društvene kohezije.

Učešće u ovom Javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uvjetima za apliciranje i kriterijima za financiranje projekata mogu pronaći na slijedećim linkovima:

Javni poziv za aplikante

Vodič za aplikante

Prijedlog projekta

Izjava o dvostrukom finansiranju

Sporazum o partnerstvu

Poziv je otvoren od 07. jula do 04. avgusta 2023. godine, a pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese registry.ba@undp.org sa naznakom za projekat Podrška Evropske Unije izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu.  Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od prijema upita.

*Za Evropsku uniju, ovo imenovanje ne dovodi u pitanje stav o statusu i u skladu je sa UNSCR 1244/1999 I Mišljenjem ICJ-a o proglašenju nezavisnosti Kosova. Za UNDP sve reference na Kosovo shvatit će se u kontekstu UN-ove Rezolucije 1244/1999.