View Notice

Prvi javni poziv za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva i vodič za podnosioce projektnih prijedloga u okviru projekta „Unaprjeđenje kapaciteta agencija za provođenje zakona u oblasti malog oružja i lakog naoružanja“
Procurement Process :Other
Office :UNDP CO BIH - BOSNIA AND HERZEGOVINA
Deadline :29-May-24
Posted on :14-Mar-24
Development Area :OTHER  OTHER
Reference Number :98230
Link to Atlas Project :
00063912 - Development Effectiveness
Documents :
ANEX 1 - Projektni prijedlog
ANEX 2 - Pregled budzeta
ANEX 3 - Matrica logickog okvira
ANEX 4 - Plan aktivnosti
ANEX 5 - Administrativni podaci o aplikantu
ANEX 6 - Finansijska identifikaciona forma
ANEX 7 - Izjava o podobnosti
ANEX 8 - Izjava o dvostrukom finansiranju
ANEX 9 - Izjava o partnerstvu
Javni poziv i vodic za aplikante - produzeni rok
Overview :

Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) produžio je rok  za prijave po Javnom pozivu za organizacije civilnog društva za podnošenje prijedloga projekta koji je bio otvoren od 14.03. do 15.05.2024. godine u okviru projekta „Unaprjeđenje kapaciteta agencija za provođenje zakona u oblasti malog oružja i lakog naoružanja“ (eng. Law Enforcement Agencies’ Development in Small Arms and Light Weapon’s Control – LEAD) kojeg finansira Multilateralni partnerski fond koji čine donatori vlade Savezne Republike Njemačke, Kraljevine Švedske, Kraljevine Nizozemske, Ujedinjenog Kraljevstva, Republike Francuske, Kraljevine Norveške uz podršku Evropske Unije. Cilj ovog poziva je uključivanje organizacija civilnog društva i razvijanje partnerstava sa nadležnim institucijama u BiH u cilju zajedničkog rada na problematici malog oružja i lakog naoružanja (SALW) u nelegalnom posjedu, odgovornom vlasništvu legalnog oružja i negativnim uticajima nelegalnog i legalnog oružja na društvo, porodicu i naročito rizične grupe, kao što su mladi, žene i djeca. 

Implementacija projekta LEAD je počela 06. decembra 2023. godine i trajaće dvije godine. Projektom je, između ostalog, predviđen inkluzivan pristup organizacijama civilnog društva i saradnja sa zajednicama i akterima uz adekvatno integriranje rodne perspektive i perspektive ljudskih prava. Očekivani rezultat je sveobuhvatno jačanje ključnih aktera u oblasti kontrole SALW-a s naglaskom na strukturiraniju komunikaciju sa odgovarajućim grupama u zajednici kroz angažiranje organizacija civilnog društva koje su aktivne u ovoj oblasti. 

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane organizacije civilnog društva (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. Detaljne informacije o uvjetima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata, odnosno dokumentacija koju je neophodno dostaviti, se mogu pronaći na linkovima navedenim u okviru ovog javnog poziva.

Poziv je otvoren od 15. maja do 29. maja 2024. godine

Sva pitanja vezana za javni poziv mogu se poslati na e-mail adresu: registry.ba@undp.org sa referencom na projekat LEAD u naslovu. Upiti mogu biti poslani najkasnije do 27.05.2024. godine, a odgovori će biti dostavljeni u pisanom obliku u roku od tri (3) radna dana od dana prijema.