View Notice

Via Dinarica Javni poziv UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE I USLUGA DUŽ STAZA VIA DINARICE U BOSNI I HERCEGOVINI
Procurement Process :Other
Office :UNDP Office - BOSNIA AND HERZEGOVINA
Deadline :08-May-19
Posted on :17-Apr-19
Development Area :OTHER  OTHER
Reference Number :54954
Link to Atlas Project :
00083882 - Via Dinarica
Documents :
Javni poziv_Via Dinarica_2019
Prilog I_prijedlog projekta
Prilog II_budžet
Prilog III_plan aktivnosti
Prilog IV_pismo namjere_sufinansiranje
Prilog V_izjava o partnerstvu
Via Dinarica 2_Javni poziv 2019_Smjernice za podnosioce prijava (002)
Overview :

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru druge faze projekta Via Dinarica:

UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE I USLUGA DUŽ STAZA VIA DINARICE U BOSNI I HERCEGOVINI

Poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava je jedna od aktivnosti u okviru druge faze projekta Via Dinarica, koji implementira i sufinansira Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), uz finansijsku podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID BiH), Agencije za razvojnu saradnju Republike Italije (AICS) i Federalnog ministarstva okoliša i turizma (FMOIT).

Inicijativa Via Dinarica ima za cilj da promovira značajne prirodne i kulturne resurse područja Zapadnog Balkana, da omogući bavljenje avanturističkim aktivnostima ljubiteljima prirode iz cijelog svijeta te da očuva planinska područja, kulture i predjele koji predstavljaju oazu netaknute prirode u Evropi. Ovaj javni poziv finansiraju USAID BiH i Federalno ministarstvo okoliša i turizma, a cilj mu je da dodatno doprinese razvoju inicijative Via Dinarica. 

U skladu s gore navedenim, ovaj Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata se odnosi na sljedeće 2 prioritetne oblasti:

Prioritetna oblast 1: Poboljšanje uslova i proširenje kapaciteta turističkih smještajnih objekata duž bijele, zelene i plave staze Via Dinarice u Bosni i Hercegovini.

Prioritetna oblast 2: Unapređenje postojećih i povećanje raznolikosti turističkih usluga u oblasti turizma u prirodi (kulturnog, istorijskog, sportsko-rekreativnog i avanturističkog turizma i slično) duž bijele, zelene i plave staze Via Dinarice u Bosni i Hercegovini . 

Pozivaju se svi zainteresirani i kvalifikovani potencijalni podnosioci prijava, koja žele sudjelovati u ovoj aktivnosti projekta, da dostave svoje prijedloge projekata, uključujući i svu prateću dokumentaciju, najkasnije do srijede, 08.05.2019. godine do 16:00 sati. Prijave moraju biti dostavljene u jednom (1) originalnom primjerku i jednoj (1) neovjerenoj kopiji, u A4 formatu i uvezane sa numerisanim stranicama. Također, kompletnu navedenu dokumentaciju je potrebno dostaviti i u elektronskoj formi, na USB memorijskoj kartici. USB memorijsku karticu je potrebno pričvrstiti za originalni primjerak prijave. Prijave moraju biti dostavljene u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

UN House

Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo, BiH

Druga faza projekta Via Dinarica

 

Prijave dostavljene drugim putem (npr. putem faksa ili email-a), neće biti uzete u razmatranje. Smjernice za podnosioce prijava i svu pripadajuću dokumentaciju možete preuzeti na ovoj web stranici.

 

Sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti isključivo putem elektronske pošte, najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, sa jasno naznačenim nazivom poziva u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu: registry.ba@undp.org.

Neposredno nakon objave javnog poziva projekat Via Dinarica će organizovati info sesije, a vrijeme i lokacije info sesija će biti objavljene na UNDP-ovoj web stranici http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta http://viadinarica.com/.