View Notice

Poziv organizacijama civilnog društva (OCD) za podnošenje prijedloga projekata za jačanje aktivnijeg uključivanja OCD, građana i lokalnih zajednica u procesima upravljanja lokalnim razvojem
Procurement Process :Other
Office :UNDP CO BIH - BOSNIA AND HERZEGOVINA
Deadline :13-May-19
Posted on :24-Apr-19
Development Area :OTHER  OTHER
Reference Number :55097
Link to Atlas Project :
00091324 - Integrated Local Development phase III
Documents :
Obrazac projektnog prijedloga
Smjernice za podnosioce projektnih prijedloga OCD_II
Prilog I_Budzet
Prilog II_Izjava o partnerstvu
Prilog III_Administrativni podaci
Prilog IV_Finansijski podaci
Prilog V_Kontrolne liste
Overview :

Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP) III upućuje poziv organizacijama civilnog društva (OCD) za podnošenje

prijedloga projekata za jačanje aktivnijeg uključivanja OCD, građana i lokalnih zajednica u procesima upravljanja lokalnim razvojem

Projekat integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) je zajednički projekat Vlade Švicarske i UNDP-a koji ima za cilj osnažiti lokalni razvoj kroz uvođenje sistemskog pristupa strateškom planiranju, implementaciji, praćenju i evaluaciji realizacije razvojnih planova, te harmonizaciji sistema planiranja na lokalnom nivou sa onima na višim nivoima vlasti.

Glavni cilj projekta na lokalnom nivou je da pomogne domaćim akterima u izradi i provedbi integrirane lokalne razvojne strategije. Također, nužna je i snažna participacija građana i lokalne zajednice, gdje organizacije civilnog društva predstavljaju važnu kariku u procesima informisanja i animiranja građana da aktivno učestvuju u razvojnim procesima, od utvrđivanja razvojnih potreba i prioriteta do nadgledanja nad provedbom razvojnih procesa i intervencija, rezultata i njihovih efekata na život građana.

U sklopu aktivnosti podrške na lokalnom nivou, ILDP želi kroz ovaj poziv podržati i razvoj kapaciteta OCD u partnerskim JLS sa ciljem jačanja aktivnijeg uključivanja OCD, građana i lokalnih zajednica u procese upravljanja razvojem, kako bi im se omogućilo da se na adekvatan način uključe, proaktivno djeluju te analiziraju i izvještavaju/ informišu  o razvoju zajednice. 

U sklopu ovog poziva će biti podržana tri projekta, gdje će se prvo rangirani projekat podržati sa 7,000 KM, a drugo rangirani projekat sa 4,500 KM te treće rangirani projekti sa 3,000 KM.

Način podnošenja prijave

Pozivaju se sve zainteresirane organizacije civilnog društva (OCD), koje zadovoljavaju preduslove poziva, da učestvuju u otvorenom i konkurentnom procesu odabira projekata za jačanje aktivnijeg uključivanja OCD, građana i lokalnih zajednica u procesima upravljanja lokalnim razvojem

Mole se organizacije civilnog društva (OCD, koje se prijavljuju na poziv, da dostave sve obavezne dokumente za prijavu, onako kako je to pojedinačno naglašeno u Smjernicama za podnosioce prijava. Aplikanti svoje prijave na učešće i dodatne dokumente treba da dostave u jednom originalnom primjerku i 1 kopiji A4 veličine,  te na CD-u ili USB-u.  putem preporučene pošte, privatne poštanske usluge ili lično na slijedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH)

„Projekat integriranog lokalnog razvoja“ (ILDP III) 

UN House

Zmaja od Bosne bb

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

 Sve prijave za učešće, u skladu sa ovim Pozivom i pripadajućim Smjernicama, trebaju biti dostavljene najkasnije do 13.maja 2019. godine (ponedeljak), do 15:00 sati. Prijave na učešće podnešene na druge načine (npr. faks ili email) neće biti uzete u razmatranje.