View Notice

ITB-UKRA-2019-23 / LITB-2019-9153749
Procurement Process :ITB - Invitation to bid
Office :UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF) - UKRAINE
Deadline :29-Nov-19
Posted on :08-Nov-19
Development Area :OTHER  
Reference Number :61078
Link to Atlas Project :
Non-UNDP Project
Documents :
Annex B_9153749
LITB-2019-23-9153749 (eng)
LITB-2019-23-9153749 (ukr)
Annex C_Vendor registration form_9153749
Overview :

ENGLISH VERSION:
UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF)
INVITATION TO BID (LITB) – reference ITB-UKRA-2019-23 / LITB-2019-9153749

Subject: SO 20223222 & 20223226 – Protective clothes for PVK & VD

Date of issuance: November 7th, 2019.
Expires on: November 21st, 2019, at 15:00. FYI, submission deadline has been postponed till November 29th, 2019, 15:00 Kyiv time.
Address for submission of Application: Institutska 28 Str, UNICEF Office, Kyiv, 01021

Bid Offer:

1. The sealed envelope with your Tender proposal must include –

 1. Completed Excel-file Annex B (where marked in yellow). PARTIAL BIDS ARE ACCEPTABLE.
 2. Completed, signed and stamped BID FORM (page 3).
 3. Currency – UAH Net Amount (without VAT).
 4. Validity – 90-ty days (from the Bids opening date).               

2. Documents to be submitted together with BID FORM –

(2.1) income Statement/Profit and Loss Statement, (2.2) balance Sheet, (2.3) Registration Certificate (copy); (2.4) reference letters; (2.5) licenses and VAT Registration Certificate (copy) / Single tax payer (if applicable); (2.6) statement of cash flows, if available; (2.7) statement of changes in shareholders’ equity if available; (2.8) report from the external auditor, if available; (2.9) notes to the financial statements, if available; (2.10) docs requested from Supplier for each item).

ALL DOCUMENTS ACCEPT BID FORM MAY BE PRESENTED AS SCANCOPIES AT MARYNA KAZACHYNSKA’S E-MAIL.

In case of inability to provide documents with BID FORM must be sent no later than 5 (five) working days after bid closing date.

3. Envelope must be marked with the quotation number ITB-2019-23-9153749 and delivered to UNICEF Office in Kyiv by 15:00, November 21st, 2019.

Inquiries may be addressed to e-mail: Maryna Kazachynska mkazachynska@unicef.org

See attached files:

 1. Annex B_ 9153749;
 2. LITB-2019-23-9153749 (eng);
 3. LITB-2019-23-9153749 (ukr);
 4. Annex C_Vendor registration form_9153749.

 

UKRAINIAN VERSION:
ПРЕДСТАВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ФОНДУ ООН (ЮНІСЕФ)
ЗАПИТ НА ПРОПОЗИЦІЇ (LITB)посилання ITB-UKRA-2019-23 / LITB-2019-9153749

Предмет: SO 20223222 & 20223226 – Захисний одяг для Попаснянського водоканалу та КП «Вода Донбасу»

Дата оголошення: 7-е листопада 2019 року.
Дата закриття запиту: 21-е листопада 2019 року, о 15:00 за київським часом. До вашої уваги, кінцеву дату подачі заявок було перенесено на 29-те листопада 2019р, до 15:00 за київським часом.
Адреса для надсилання Пропозицій: 01021, Київ, вул. Інституська 28, вхід Б, офіс ЮНІСЕФ

Тендерна Пропозиція:

1. Запечатаний конверт з ТЕНДЕРНОЮ ПРОПОЗИЦІЄЮ має включати:

 1. Заповнений Excell-файл Annex B (поля, відмічені жовтим). ЧАСТКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ ПРИЙМАЮТЬСЯ.
 2. Заповнену, підписану та пропечатану ФОРМУ ЗАЯВКИ (сторінки 3 документу ITB-2019-23-9153749).
 3. Валюта: нетто у гривні (без ПДВ).
 4. Термін дії Пропозиції: 90-то днів (з моменту відкриття пропозицій).

2. Документи, що мають бути надані разом з ТЕНДЕРНОЮ ПРОПОЗИЦІЄЮ:

(2.1) Звіт про фінансові результати ( Форма № 2) (обов’язково); (2.2) Бухгалтерський Баланс підприємства ( Форма № 1) (обов’язково); (2.3) Сертифікат реєстрації компанії (копія); (2.4) листи-відгуки; (2.5) Ліцензії та свідоцтво платника ПДВ / єдиного податку (копії), якщо є; (2.6) Звіт про рух грошових коштів. ( Форма № 3), якщо є; (2.7) Звіт про зміни у власному капіталі акціонерів, якщо є; (2.8) Аудиторський звіт (зовнішній), якщо є; (2.9) Примітки до фінансової звітності, якщо є; (2.10) всі документи, вказані під кожною позицією.

ВСІ ДОКУМЕНТИ, ОКРІМ ФОРМИ ЗАЯВКИ, МОЖУТЬ НАДАВИСЯ У ВИГЛЯДІ СКАНКОПІЙ НА ІМЕЙЛ МАРИНІ КАЗАЧИНСЬКІЙ.

У разі неможливості подачі документів разом з ТЕНДЕРНОЮ ПРОПОЗИЦІЄЮ, вони мають бути надані у термін 5-ти (п’яти) днів з моменту закриття запиту.

3. На конверті має бути вказано номер тендеру ITB-2019-23-9153749 необхідно доставити у відділ операцій ЮНІСЕФ за адресу вул. Інститутська, 28, 01021, Київ, Україна до 15:00 год. 21-го листопада 2019 року.

За інформацією звертатися електронною поштою до Марини Казачинської mkazachynska@unicef.org

Див. прикріплені файли:

 1. Annex B_ 9153749;
 2. LITB-2019-23-9153749 (eng);
 3. LITB-2019-23-9153749 (ukr);
 4. Annex C_Vendor registration form_9153749.