View Notice

686-2020-UNDP-UKR-RFP-RPP_conducting services of Platform for Good Governance and Environmental Protection (Preparation, organization, and conducting trainings)
Procurement Process :RFP - Request for proposal
Office :Country Office - UKRAINE
Deadline :01-Dec-20
Posted on :17-Nov-20
Development Area :EDUCATION  EDUCATION
Reference Number :72742
Link to Atlas Project :
00102396 - Recovery and Peacebuilding Programme
Documents :
RFP 686_2020-UNDP-UKR-RFP
Annex 2_RFP686
QA_686-2020-UNDP-UKR-RFP-RPP_UKR
Overview :

УВАГА!: Питання та відповіді за результатами попередньої зустрічі опубліковано.

Шановний Заявнику,


ПРООН в Україні запрошує Вас надати пропозицію на послуги з «Розробка та впровадження Платформи доброго врядування та захисту навколишнього середовища».

- ЛОТ 1: Підготовка, організація та проведення навчальних, дискусійних заходів для органів місцевого самоврядування та членів громадських організацій щодо посилення інституційного потенціалу з питань управління та відповідальності з активним залученням громадян до процесу розвитку громад та прийняття рішень  

- ЛОТ 2: Підготовка, організація та проведення навчальних, дискусійних заходів для органів місцевого самоврядування та членів громадських організацій щодо підвищення рівня обізнаності та  потенціалу ОГС та груп громадян стосовно екологічної безпеки, ефективного ініціювання, планування та впровадження ініціатив, які спрямовані на захист навколишнього середовища

Будь ласка користуйтесь формою в Додатку №2 тендерного документу у підготовці Вашої пропозиції.

 

Попередня зустріч із зацікавленими учасниками тендеру буде проведена 23-го листопада, 2020 об 11:00 (за київським часом) через Skype. 

Зацікавлені претенденти повинні зарєструватись для участі у конференції, надавши інформацію про назву компанії, список представників компанії, які планують бути присутніми, з контактними даними, а також Скайп-ID на електронну адресу:

procurement.rpp.ua@undp.org

До уваги: Відділ закупівель ПРООН

Тема листа: 686-2020-ПРООН-УКР-ЗНП-RPP –  Реєстрація на конференцію перед наданням пропозиції

Пропозиції мають бути подані до 23:59 (за київським часом) вівторка, 01 грудня 2020 на електронну адресу:

Програма розвитку ООН в Україні
tenders.ua@undp.org

 

Відділ закупівель

Додаткова інформація: procurement.rpp.ua@undp.org

_________________________________________________________________________________________________

ATTENTION! Questions and answers on the results of the Pre-Bidding Conference have been posted.

Dear Bidder,

 

The United Nations Development Programme (UNDP) hereby invites you to submit a Proposal for Development of a Platform for Good Governance and Environmental Protection:

  • LOT 1: Preparation, organization, and conducting trainings and discussions for local authorities and members of public organizations on strengthening institutional capacity in addressing governance and liability issues with active involvement of citizens in community development and decision-making
  • LOT 2: Preparation, organization, and conducting trainings and discussions for local authorities and members of public organizations on raising awareness and capacity building of CSOs and citizens’ groups for the environmental security, effective initiation, planning, and implementation of initiatives aimed at protecting the environment of pilot communities.

 

Please be guided by the form attached hereto as Annex 2, in preparing your Proposal.

 

Pre-Bidding Conference will be held on 23 of November 2020 at 11 a.m. via Skype.

Interested bidders are required to register for Pre-Bidding Conference by submitting their company name, list of attending representatives and their contact information as well as Skype ID at the following e-mail:

procurement.rpp.ua@undp.org

Attn: Procurement Unit

Subject: 686-2020-UNDP-UKR-RFP-RPP – Pre-Bidding Conference Registration

Proposals must be submitted on or before 23:59 (Kyiv time) Tuesday, December 01, 2020 via email to the address below:

United Nations Development Programme
tenders.ua@undp.org

 

Procurement Unit

Additional information and questions: procurement.rpp.ua@undp.org