View Notice

Grant competition within the project "Civil Service Training for the 21st Century in the Republic of Serbia"
Procurement Process :Other
Office :UNDP Country Office - SERBIA
Deadline :25-Apr-22
Posted on :21-Mar-22
Development Area :OTHER  OTHER
Reference Number :89290
Link to Atlas Project :
00122702 - NAPA - Civil Servants in 21st Century
Documents :
Pravila konkursa i smernice (Competition Rules and Guidelines)
Tabelarni budzet (Budget)
Formular za podnošenje predloga projekata (Project Proposal Template)
Narativni budžet (Narrative Budget)
Pitanja i odgovori - Info sesija (Questions and Answers – Info session)
Pitanja i odgovori - Info sesija (Questions and Answers – Info session) 2
Pitanja i odgovori - Info sesija (Questions and Answers – Info session) 3
Pitanja i odgovori - Info sesija (Questions and Answers – Info session) 4
Obavestenje o produzetku roka za dostavu dokumentacije - Submission deadline extension
Obavestenje o produzetku roka za dostavu dokumentacije - Submission deadline extension 2
Overview :

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u oкviru projeкta „Obuka za državnu službu za 21. vek u Republici Srbiji“, raspisuje кonкurs za organizacije civilnog društva, naučno-istraživačкe institucije i aкademsкe institucije čiji osnivač nije Republiкa Srbija.

Opšti cilj konkursa je uspostavljanje saradnje između Nacionalne akademije za javnu upravu i zainteresovanih organizacija u procesu skeniranja potreba i kreiranja okvira za usavršavanje državnih službenika.

Posebni ciljevi konkursa su: 1) iniciranje prvih aktivnosti u okviru istraživačko analitičke funkcije, 2) istraživanje potreba za stručnim usavršavanjem državnih službenika, 3) kreiranje preporuka za dalje usavršavanje državnih službenika.

Dokumentacija se dostavlja u elektronskom formatu na adresu grants.rs@undp.org najkasnije do 17. aprila 2022. do 23.59 časova.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs, zainteresovani se mogu obratiti elektronskim putem na adresu grants.rs@undp.org . UNDP će sva pitanja i odgovore redovno objavljivati na sajtu organizacije.

OBAVESTENJE O PRODUZETKU ROKA ZA DOSTAVU DOKUMENTACIJE:

Dokumentacija se dostavlja u elektronskom formatu na adresu grants.rs@undp.org najkasnije do 24. aprila 2022. do 23.59 časova.

II OBAVESTENJE O PRODUZETKU ROKA ZA DOSTAVU DOKUMENTACIJE:

Dokumentacija se dostavlja u elektronskom formatu na adresu grants.rs@undp.org najkasnije do 25. aprila 2022. do 13.00 časova.